Na ceste k transparentnosti

Hlavné menu | Aktivity | Marketing

Marketing

V rámci tejto pracovnej skupiny poskytujú zástupcovia niektorých členov združeniu podporu v oblasti marketingu a PR.

Ich hlavné zameranie:

  • vizuálne štandardy pre SCC
  • príprava a zabezpečenie promo materiálov
  • web
  • PR