Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Aktivity | Práca s mladými

Práca s mladými

Od začiatku pôsobenia združenia pracujeme aktívne s mladými ľuďmi, ktorí predstavujú novú nastupujúcu biznis generáciu a o pár rokov budú formovať podnikateľské prostredie. Preto považujeme za extrémne dôležité, aby rozumeli, aký význam má podnikateľská etika a aké dôsledky prináša jej absencia.

V súčasnosti spolupracujeme s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave a s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Prednášame na témy compliance a podnikateľská etika a veľmi radi by sme rozšírili naše aktivity a spoluprácu aj s ďalšími školami. 

Radi individuálne spolupracujeme s vybranými mladými študentami a zapájame ich do účasti na našich aktivitách a vieme im poskytnúť mikro-stáže u vybraných členov združenia.

 

Prednáška pre študentov - FM UK

Prednášky pre študentov Fakulty Managementu UK v Bratislave a spolupráca s touto univerzitou pokračujú aj v roku 2018. Od 19. do 21. novembra 2018 SCC v rámci predmetu Podnikateľská etika uskutočnilo šesť prednášok, z toho bola jedna prednáška v anglickom jazyku pre zahraničných študentov. Témami prednášok bol Compliance a etický program organizácie.       Prednášajúcimi boli členovia SCC: Ivan Skaloš (Slovak Telekom), Ján Vittek (Tatra banka), Zuzana Svrčeková (Osram) a Martin Sasinek (Mercedes-Benz). 

Prednáška pre študentov -EU BA

V apríli 2018 združenie prednášalo pre študentov Ekonomickej univerzity v  Bratislave na tému Etika v podnikaní a compliance. Prednáška bola veľmi úsešná, študenti prejavili záujem o etické témy a dilemy s nimi spojené.

Stážisti a ich pôsobenie v Slovak Compliance Circle

V SCC za posledné roky realizovalo stáž niekoľko študentov, ktorí získali zaujímavé skúsenosti v oblasti compliance. Po kliknutí na VIAC sa dozviete, ako hodnotia svoje pôsobenie v združení.