Na ceste k transparentnosti

Hlavné menu | Aktivity | Práca s mladými

Práca s mladými

Od začiatku pôsobenia združenia pracujeme aktívne s mladými ľuďmi, ktorí predstavujú novú nastupujúcu biznis generáciu a o pár rokov budú formovať podnikateľské prostredie. Preto považujeme za extrémne dôležité, aby rozumeli, aký význam má podnikateľská etika a aké dôsledky prináša jej absencia.

V súčasnosti spolupracujeme s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave a s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Prednášame na témy compliance a podnikateľská etika a veľmi radi by sme rozšírili naše aktivity a spoluprácu aj s ďalšími školami. 

Radi individuálne spolupracujeme s vybranými mladými študentami a zapájame ich do účasti na našich aktivitách a vieme im poskytnúť mikro-stáže u vybraných členov združenia.

 

Prednáška pre študentov -EU BA

Práca s mladými:
V apríli 2018 združenie prednášalo pre študentov Ekonomickej univerzity v  Bratislave na tému Etika v podnikaní a compliance.

Prednáška pre študentov - FM UK

Prednášky pre študentov Fakulty Managementu Univerzity Komenského v Bratislave a spolupráca s touto univerzitou pokračujú aj v roku 2018. Okrem prezentácie pre študentov sa SCC zúčastnilo aj workshopu, ktorý táto univerzita organizovala: Rozvoj podnikateľskej etiky vo veľkých podnikochPodujatie je súčasťou vedeckého projektu Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. 

Stážisti a ich pôsobenie v Slovak Compliance Circle

V SCC za posledné roky realizovalo stáž niekoľko študentov, ktorí získali zaujímavé skúsenosti v oblasti compliance. Po kliknutí na VIAC sa dozviete, ako hodnotia svoje pôsobenie v združení.