Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Aktivity | Práca s mladými | Prednáška pre študentov -EU BA

Prednáška pre študentov -EU BA

Jednou z významných aktivít SCC je aj pravidelná práca s mládežou s cieľom zvyšovať povedomie o otázkach podnikateľskej etiky a o riešení etických dilem od skorého veku, nakoľko sa mládež s touto problematikou na školách častokrát nestretne. V rámci pracovnej skupiny Práca s mladými sa pravidelne prednáša na viacerých školách. Téma „Etika v podnikanín a compliance“ ako aj "Spoločensky zodpovedné podnikanie" študentov zaujala a prejavili o túto tému veľký záujem. Aktivity SCC sa budú v tomto smere naďalej rozvíjať.