Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Aktivity | Práca s mladými | Prednáška pre študentov - FM UK

Prednáška pre študentov - FM UK

Študenti v rámci prednášok prejavujú veľký záujem o témy compliance a podnikateľskej etiky. Okrem prezentácie pre študentov sa na jar SCC zúčastnilo aj workshopu, ktorý táto univerzita organizovala: Rozvoj podnikateľskej etiky vo veľkých podnikochPodujatie je súčasťou vedeckého projektu Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. V spolupráci je plánované v aj naďalej pokračovať a zapájať sa do rôznych projektov akademického sektora.