Na ceste k transparentnosti

Hlavné menu | Aktivity | Prezentácia SCC

Prezentácia SCC

Snažíme sa zvyšovať povedomie o oblasti compliance, profesii compliance officer a samozrejme o združení Slovak Compliance Circle. Predovšetkým sa však snažíme šíriť povedomie o dôležitosti a stave podnikateľskej etiky na Slovensku.

Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych podujatí, kde prezentujeme ciele a misiu SCC. Medzi posledné aktivity patrí prezentácia SCC na Valnom zhromaždení Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK), ktorá sa konala v máji 2018. Člen predstavenstva SCC Ján Vittek spolu s Katarínou Bairovou pripravili prezentáciu pre členov SNOPK. V júni 2018 sa predseda predstavenstva SCC Ivan Skaloš zúčastnil podujatia, kde prednášal na tému súdnictva a prokuratúryako sfunkčniť právny štát na Slovensku; štátna správa – akých úradníkov potrebujeme pre funkčný štát a čo je v tom možné spraviť, a transparentné a etické podnikanie na Slovensku.

Okrem podujatí pre odbornú verejnosť sa venujeme prezentáciám na univerzitách. O našich aktivitách s mladými ľuďmi sa môžete dozbedieť viac v Práca s mladými.