Na ceste k transparentnosti

Hlavné menu | Aktivity | Prezentácia SCC

Prezentácia SCC

Snažíme sa zvyšovať povedomie o oblasti compliance, profesii compliance officer a samozrejme o združení Slovak Compliance Circle. Predovšetkým sa však snažíme šíriť povedomie o dôležitosti a stave podnikateľskej etiky na Slovensku.

Ako by sme to chceli dosiahnuť?

  • prezentujeme na konferenciách a relevantných podujatiach
  • články do novín a komunikácia s médiami
  • aktivita na sociálnych sieťach (cez členov)

 


Články a prezentácie o SCC