Na ceste k transparentnosti

Hlavné menu | Aktivity | Prieskum trhu

Prieskum trhu

Cieľ:

  • cieľom tejto aktivity je celková realizácia každoročných prieskumov, od návrhu témy až po publikovanie výsledkov    

Aktivity:

  • návrh témy prieskumu
  • návrh konceptu pre realizáciu prieskumu
  • realizácia prieskumu – získavanie respondentov
  • vyhodnotenie a interpretácia výsledkov
  • príprava správy o výsledkoch prieskumu
  • publikovanie výsledkov prieskumu
Poznáte svojho obchodného partnera?

Výsledky prieskumu o vnímaní rizík spojených s obchodnými vzťahmi nájdete tu:

Prieskum 2014 - Vnímanie podnikateľskej etiky na Slovensku

Výsledky prieskumu o vnímaní podnikateľskej etiky z roku 2014 nájdete tu: