Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Aktivity | Prieskum trhu | Prieskum 2015 - Poznáte svojho obchodného partnera?

Prieskum 2015 - Poznáte svojho obchodného partnera?

Výsledky prieskumu o vnímaní rizík spojených s obchodnými vzťahmi nájdete tu: