Na ceste k transparentnosti

Hlavné menu | Členovia | Viac o našich členoch

Viac o našich členoch

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Atos je medzinárodná spoločnosť poskytujúca IT služby s ročnými tržbami vo výške 8,8 miliardy Eur a so 77 000 zamestnancami v 47 krajinách sveta. Atos prináša poradenstvo, systémovú integráciu a managed services, pričom poskytuje služby celosvetovej klientskej základni. Naše odborné znalosti pokrývajú širokú škálu  špecializácií. Pracujeme pre zákazníkov z nasledovných odvetví: Priemysel, maloobchod a služby, Verejná správa, Zdravotníctvo a Doprava, Finančné služby, Telekomunikácie, Médiá a technológie, Enerhetika a podniky verejných služieb. Spoločnosť Atos je celosvetovým partnerom Olympijských a  Paralympijských hier a je kótovaná na parížskej burze NYSE Euronext. Spoločnosť Atos pôsobí pod značkami Atos, Atos Consulting & Technology Services, Worldline a Atos Worldgrid.

 


Continental Matador Rubber, s.r.o.

Continental Matador Rubber, s.r.o. je  výrobno-obchodná spoločnosť, ktorá je od 2.11. 2007 členom skupiny Continental. Zaoberáme sa výrobou, predajom pneumatík a dopravných pásov pre gumárenský priemysel. Od 1.1.2011 funguje v rámci korporácie Continental centralizovaný Compliance úsek, ktorý má svojho zástupcu i v rámci Slovenskej republiky. Je ním JUDr. Andrea Pisarčíková, ktorá zastupuje spoločnosť i v SCC. Poslaním Compliance organizácie v rámci koncernu Continental je zabezpečenie dodržiavania všetkých príslušných právnych predpisov, ako aj zabezpečenie dodržiavania relevantných interných pravidiel manažmentom a všetkými zamestnancami. Compliance organizácia sa zameriava na klúčové oblasti, ktorými sú kartely, korupcia a iné podvodné aktivity.

"Problematika Compliance ako i pojem samotný sú stále pre väčšinu slovenských podnikateľov neznámou. SCC je v mojich očiach výborný prostriedok, ako možno zvýšiť povedomie podnikateľov v oblasti Compliance a biznis etiky a ako im zároveň ukázať, že konanie v súlade s pravidlami Compliance už nie je viac bremenom, ale konkurenčnou výhodou!"

 


DHL Exel Slovakia, s. r. o.
Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.

 

 

 


Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.

 

 

 


KPMG Slovensko spol. s r.o.

Udržanie dynamiky bez ohľadu na to, aké zložité je prostredie závisí od vašej schopnosti vidieť veci v perspektíve a sústrediť sa na vaše ciele. Práve takáto vízia drží tých najlepších na čele rebríčka. KPMG vedie k poskytovaniu jasných a realizovateľných rád klientom na celom svete.

Slovak Compliance Circle predstavuje vynikajúcu iniciatívu pre zdieľanie osvedčených postupov v oblasti compliance nástrojov a metodológií rovnako ako príležitosť šíriť, implementovať učiť sa z medzinárodných štandardov etického správania v rámci slovenského podnikateľského prostredia. SCC predstavuje krok správnym smerom z pohľadu súčasných I budúcich biznis lídrov. Som presvedčený o tom, že táto iniciatíva bude prínosom nie len pre nich ale i pre ich spolupracovníkov či celkovú ekonomiku ako takú.”

 


 

Král, s.r.o.
Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.

 

 


Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.

Súlad s pravidlami (právnymi, etickými, sociálnymi a pod.) považujeme za rozhodujúci prvok pri správnom fungovaní akéhokoľvek systému. Porušenie pravidiel v podnikateľskom prostredí môže eventuálne spôsobiť podstatné a nezvratné následky, nestabilnosť v globálnom trhu a finančný kolaps. Naša iniciatíva a naše aktivity by mali jasne vyjadrovať záujem našich členov (ktorí sú významnými prvkami slovenského trhu) o súlad so štandardmi a tak podporovať udržanie a rozvoj princípov správneho a transparentného fungovania podnikateľského prostredia.”

 


LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.
Spoločnosť LANXESS je popredný výrobca a distribútor produktov špeciálnej chémie. Od roku 2008 má svoje zastúpenie obchodnej spoločnosti pre strednú a východnú Európu na trhoch Slovenskej republiky, Českej republike, vBulharsku, Chorvátsku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a Srbsku. LANXESS Central Eastern Europe s.r.o. má svoje sídlo v Bratislave. Jednou z kľúčových činnosti v tejto oblasti je obchod s vysokovýkonnými kaučukmi, kaučukovými produktmi a high-tech plastami pre globálne megatrendy mobility. Je tu tiež veľký dopyt po anorganických pigmentoch. Tie sa používajú predovšetkým v stavebníctve na zafarbovanie betónových dielov, dlažobných kociek a strešných škridiel.

Zaviazali sme sa jednať s integritou. Konkrétne to znamená, že netolerujeme žiadnu korupciu. Aktivita a účasť na diskusiách Slovak Compliance Circle nám umožňuje sledovať legislatívne zmeny na Slovensku a pozorovať prínosy týchto zmien pre spoločnosť.

 


MATADOR HOLDING, a.s.
Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.

 

 


Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia je importér vozidiel Mercedes-Benz, smart, Fuso a Setra. Bola založená v roku 1990 ako Motor-Car Wiesenthal a za vyše 20 rokov sa stala spoľahlivým partnerom v automobilovom odvetví. Spoločnosť sídli na Tuhovskej ulici č. 5 v Bratislave.  

 

 


Mondi SCP, a.s.
Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.

 

 

 


OSRAM, a.s
OSRAM je jedným z dvoch popredných výrobcov svetelných riešení vo svete. Portfólio spoločnosti zahŕňa celý hodnotový reťatec od komponentov – žiaroviek, elektronických predradníkov, optických polovodičov ako LED – až po svietidlá, riadiace jednotky a svetelné riešenia. Na Slovensku je OSRAM prítomný od roku 1995. Okrem výroby a obchodných aktivít vykonáva aj zdieľané služby (Shared Services) pre ostatné OSRAM spoločnosti.    

 


Peikko Slovakia s.r.o.
Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.

 

 

 


Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.

 

 

 


Samsung Electronics Slovakia Co., LTD. 
Samsung Electronics je globálny technologický líder, ktorý otvára nové možnosti pre všetkých ľudí. Vďaka neustálym inováciám a objavom transformujeme svet televízorov, inteligentných telefónov, osobných počítačov, tlačiarní, fotoaparátov, domácich spotrebičov, prenosových systémov pre mobilné siete, medicínske zariadenia, polovodiče a LED riešenia. Zamestnávame celosvetovo 286 000 ľudí v 80 krajinách s ročnými tržbami vo výške 217 mld. USD. Samsung Electronics Slovakia je líder elektrotechnického priemyslu v SR a patrí medzi najväčších zamestnávateľov. Spoločnosť bola založená v roku 2002 a v súčasnosti vyrába prémiové modely UHD, LED televízory so zakrivenou uhlopriečkou, inteligentné SMART LED televízory a veľkoformátové panely LFD.  

 

 


Siemens s.r.o.
Siemens je globálne pôsobiaca technologická spoločnosť s hlavnými činnosťami v oblasti energetiky, zdravotníctva, priemyslu a infraštruktúry. Spoločnosť Siemens s.r.o. tvorí 7 divízií a 6 kompetenčných centier, ktoré patria k trhovým lídrom v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie. Siemens s.r.o. dosiahol v obchodnom roku 2013/2014 obrat 212,6 milióna eur .

Odborní pracovníci s vyšším vzdelaním sú základom šiestich nových medzinárodných kompetenčných centier a shared-service centier, ktoré boli založené na Slovensku. Zamestnanci týchto centier poskytujú služby najmä v rámci regiónu strednej a východnej Európy ale aj celosvetovo.

Skupinu Siemens na Slovensku tvorí 5 spoločností: Siemens s.r.o., Siemens Healthcare s.r.o., Siprin, s.r.o., SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o., OEZ Slovakia, spol. s r.o. Skupina Siemens na Slovensku dosiahla v obchodnom roku 2013/2014 obrat 454 milióna eur. S počtom zamestnancov 2278 (k 30. septembru 2014) patrí medzi významných zamestnávateľov. História spoločnosti Siemens na Slovensku sa datuje do roku 1902. Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou aktivít spoločnosti.

Compliance nie je program, je to spôsob akým konáme v podnikaní a udržujeme integritu v spoločnosti  Siemens. Náš Corporate Compliance Program nechápeme len ako obmedzenie, ale taktiež ako vyššiu formu ako chrániť naše podnikanie!”

 


Slovak Telekom, a.s.
Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k podnikaniu. Pod značkou Telekom ponúka jednotlivcom, domácnostiam i firemným zákazníkom produkty a služby pevnej i mobilnej telekomunikačnej siete. Na trh prináša medzinárodné poznatky, inovatívne riešenia a najnovšie technologické trendy. Slovak Telekom je rešpektovaným a dlhoročným lídrom v oblasti firemnej  zodpovednosti a filantropie a prostredníctvom SCC sa chce pričiniť o zlepšenie etického správania v rámci slovenského podnikateľského prostredia.  

Bezpečné a etické podnikanie, ktoré je v súlade s internými i externými predpismi, sa stáva stále nevyhnutejším pre dlhodobý úspech každej spoločnosti. Iniciatíva SCC prinesie slovenskému podnikateľskému prostrediu široké skúsenosti či osvedčené postupy a u budúcich biznis lídrov napomôže rozvinúť tie správne hodnoty.”

 


Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora /SNOPK/
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora /SNOPK/ podporuje ekonomické vzťahy medzi Nemeckom a Slovenskom. Je prvým kontaktým miestom pri bilaterálnom biznise.  

SCC je dôležitým krokom na ceste k transparentnejšiemu podnikateľskému prostrediu na Slovensku. Členovia SCC sú pioniermi v oblasti compliance. Ich snahou je vzájomné učenie sa a šírenie presvedčenia, že compliance je dôležitou ingredienciou moderného manažmentu. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora s hrdosťou podporuje toto úsilie.”

 


Tatra banka, a.s.
Tatra banka je inovátorom na slovenskom bankovom trhu. Od svojho vzniku v roku 1990 kontinuálne prináša svojim klientom množstvo unikátnych služieb, ktoré zjednodušujú riešenie ich každodenných finančných potrieb. Dlhodobo si drží silnú trhovú pozíciu v korporátnom bankovníctve, privátnom bankovníctve, elektronickom bankovníctve a v oblasti platobných kariet. 

Ak chcete niečo zmeniť, začnite u seba.

 


VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku od roku 1991. Vyrobil už viac ako 3 milióny vozidiel. Je najväčším exportérom a patrí k najväčším investorom i  zamestnávateľom v súkromnom sektore v krajine. Zamestnáva viac ako 9 400 ľudí. V závode v Bratislave vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo, karosérie Porsche Cayenne a prevodovky. V Martine produkuje komponenty prevodovky a v Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska. V Stupave vyrába nástroje pre produkčné linky.

"Volkswagen Slovakia kladie veľký dôraz na prevenciu a opatrenia k zamedzeniu konfliktu záujmov a korupcie. Aby sme zabránili takémuto nežiaducemu konaniu, musí sa každý z nás neustále správať zodpovedne. To znamená, predovšetkým poznať pravidlá. Okrem zákonov a interných predpisov ide najmä o etické štandardy, ktoré by mali byť vždy základom nášho jednania. Volkswagen Slovakia preto podporuje iniciatívu Slovak Compliance Circle."

 


Východoslovenská energetika Holding a.s.
Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.