Na ceste k transparentnosti

Eventy | Workshop GDPR

Workshop GDPR

Praktický workshop GDPR sa konal v dňoch 24. - 25. mája 2018 v hoteli Sebastián v Modre. Workshopu sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov. Workshop bol venovaný praktickým aspektom GDPR. Témam sa venovalo päť prednášajúcich a nechýbali ani zaujímavé diskusie k témam. Na záver prvého dňa bola pre účastníkov pripravená ochutnávka modranských vín.

Pozvánka