Na ceste k transparentnosti
  

Eventy | Workshopy

Workshopy

Počas roku 2019 bude v pravidelných intervaloch prebiehať séria klubových workshopov, momentálne k téme GDPR. Prvý workshop sa konal v októbri 2018 a témou bolo GDPR - Voľba právneho základu a testy proporcionality. Druhý klubový workshop s  témou GDPR - Riadenie rizík a DPIA  sa konal v januári 2019 a tretí workshop na tému Články 6 a 9 GDPR a ich vzájomné vzťahy sa konal 4. marca 2019. Štvrtý workshop sa konal dňa 25. apríla 2019 na tému Vzťahy medzi subjektami podieľajúcimi sa na spracúvaní osobných údajov podľa GDPR.

Piaty klubový workshop s novou témou Zákon o kybernetickej bezpečnosti a vybrané súvisiace vykonávacie predpisy sa bude konať 30. mája 2019 a prednášať bude Martin Konvit a Michal Bubák.

Už teraz sa môžete tešiť na ďalšie klubové workshopy. Pripravujeme pre Vás aj šiesty a siedmy workshop. 

Pozvánka na piaty klubový workshop

Pre členov SCC jpripravujeme letný workshop, ktorý sa bude konať v dňoch 4.-5. júna 2019. Viac informácií nájdete v pozvánke.

Pozvánka na letný workshop