Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | O nás | Poradný výbor

Poradný výbor

lohou poradného výboru je podpora a poradenstvo pri strategickom i operatívnom smerovaní SCC.


Členovia poradného výboru:

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra manažmentu

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD. v súčasnosti pôsobí na Katedre manažmentu, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje predmety Organizačné správanie, Manažment expatriotov, Základy personálneho manažmentu, Vedenie ľudí, Manažérska etika, Podnikateľská etika pre personálny manažment a Podnikové etické kódexy. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriava najmä na problematiku interkultúrneho manažmentu, vedenia ľudí a manažérskej etiky. Popri pedagogickom pôsobení na Slovensku, prednášala aj na univerzitách v Nemecku, Rumunsku a Poľsku. Pracovala vo viacerých vedecko-výskumných projektoch, tak v slovenských aj medzinárodných vedeckých tímoch.

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu?

Spoluprácu s SCC považujem za výbornú príležitosť pre zbližovanie vedy a praxe na Slovensku. Výhody z našej spolupráce môžu čerpať jednak študenti, pre ktorých členovia SCC robia prednášky, akademici, ktorí dostanú väčší priestor pre svoj výskum v podnikoch, ktoré sú členmi SCC a tiež manažéri podnikov združených v SCC, ktorí môžu čerpať z unikátnych znalostí vedcov za účelom etického rozvoja svojich podnikov.  Motto SCC plne vystihuje dôvody, pre ktoré sa na FM UK snažíme rozvíjať našich študentov, budúcich manažérov, v oblasti podnikateľskej etiky. Som pevne presvedčená, že propagácia princípov podnikateľskej etiky a tvorba transparentného podnikateľského prostredia sú pre udržateľnú budúcnosť našej spoločnosti absolútne nevyhnutné."

 

Ján Kováč

Reportér týždenníka Trend

„Ako novinár sa venujem najmä podnikateľom, ktorí nechcú, aby som sa im venoval. Píšem o oligarchoch, o utajených vlastníkoch v pozadí schránkových firiem a o štátnych zákazkách. Z odvetví sa najviac orientujem na stavebníctvo a energetiku. Aktuálne som druhý rok reportérom ekonomického týždenníka TREND, predtým som šesť rokov pôsobil na rôznych pozíciách v Hospodárskych novinách."

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu?

SCC môže podľa mňa vniesť do podnikania viac férovosti a transparentnosti. Členstvo v Advisory Board vnímam ako príležitosť k tomu prispieť."