Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | O nás | Predstavenstvo SCC

Predstavenstvo SCC

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA 

Ivan Skaloš
Slovak Telekom,a.s., ST Group Compliance officer
E-mail: ivan.skalos@telekom.sk 

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 
“Bezpečné a etické podnikanie, ktoré je v súlade s internými i externými predpismi, sa stáva stále nevyhnutejším pre dlhodobý úspech každej spoločnosti. Iniciatíva SCC prinesie slovenskému podnikateľskému prostrediu široké skúsenosti či osvedčené postupy a u budúcich biznis lídrov napomôže rozvinúť tie správne hodnoty.”

 

 

 

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA

Quentin Crossley
KPMG Slovensko, spol. s.r.o., Partner
E-mail: qcrossley@kpmg.sk

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 
“Slovak Compliance Circle predstavuje vynikajúcu iniciatívu pre zdieľanie osvedčených postupov v oblasti compliance nástrojov a metodológií rovnako ako príležitosť šíriť, implementovať učiť sa z medzinárodných štandardov etického správania v rámci slovenského podnikateľského prostredia. SCC predstavuje krok správnym smerom z pohľadu súčasných I budúcich biznis lídrov. Som presvedčený o tom, že táto iniciatíva bude prínosom nie len pre nich ale i pre ich spolupracovníkov či celkovú ekonomiku ako takú.”

 

 

Martin Jacko
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., Partner
E-mail: martin.jacko@lansky.sk 

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 
“Ako právnik považujem súlad s pravidlami (právnymi, etickými, sociálnymi a pod.) za rozhodujúci prvok pri správnom fungovaní akéhokoľvek systému. Porušenie pravidiel v podnikateľskom prostredí môže eventuálne spôsobiť podstatné a nezvratné následky, nestabilnosť v globálnom trhu a finančný kolaps. Naša iniciatíva a naše aktivity by mali jasne vyjadrovať záujem našich členov (ktorí sú významnými prvkami slovenského trhu) o súlad so štandardmi a tak podporovať udržanie a rozvoj princípov správneho a transparentného fungovania podnikateľského prostredia.”

 

 

Peter Bianchi
Volkswagen Slovakia, a.s., Vedúci, Právo a Compliance
E-mail: peter.bianchi@volkswagen.sk

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 
“Dodržiavanie etických zásad v podnikaní stojí za celosvetovým úspechom koncernu Volkswagen. SCC si dalo odvážny cieľ, rozvíjať etické princípy v biznise na Slovensku a zlepšovať tým naše podnikateľské prostredie. Spolu to dokážeme.”

 

 

 

 

Ján Vittek
Tatra banka, a.s, Head of Compliance & AML Department
E-mail: jan_vittek@tatrabanka.sk

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 
“Ak chcete niečo zmeniť, začnite u seba.”

 

 

 

 

 

TAJOMNÍK PREDSTAVENSTVA

Katarína Bairová
E-mail: tajomnik@slovakcompliancecircle.sk