Na ceste k transparentnosti

Hlavné menu | Podujatia

Podujatia

V rámci SCC aktuálne pripravujeme nasledovné podujatia:

Uskutočnené podujatia:

Slovak Compliance Days 2018

V dňoch 12. - 13. novembra 2018 sa konala 5. výročná konferencia  Slovak Compliance Days 2018. Konala sa v priestoroch Falkensteiner Hotel Bratislava a konferencie sa zúčastnilo 138 účastníkov. Hlavnými témami konferencie boli:

"Inovácie vs regulácie v biznise - riadime moderné compliance, inovácie v compliance, compliance v inováciácie, technológie a inovácie, rôzne pohľady na AML, GDPR ako výzva pre inovácie, korporátne vyšetrovanie, od compliance k intergrite a etika a spoločenská zodpovednosť."

Na záver prvého dňa konferencie sa konala degustácia vína KRAL STEFFANUS.

 

Séria klubových workshopov GDPR

Pre členov SCC pripravujeme sériu klubových workshopov na tému GDPR. Prvý workshop sa konal 25. októbra 2018 v školiacich priestoroch KPMG, Dvořákovo nábr. 10 v Bratislave. Témou workshopu bolo GDPR - voľba právneho základu a testy proporcionality. Prednášali Tatiana Valentová a Ján Golais. Workshopu sa zúčastnilo takmer 30 účastníkov. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami. Témy pripravujeme. Dátum a miesto konania budú čoskoro oznámené.

Workshop: Praktické aspekty GDPR

Workshop na tému: Praktické aspekty GDPR  sa konal v dňoch 24. - 25. mája 2018 v Modre. Workshopu sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov. Témam sa venovalo päť prednášajúcich a nechýbali ani zaujímavé diskusie. Na záver prvého dňa bola pre účastníkov pripravená ochutnávka lokálnych vín. 

Slovak Compliance Days 2017

4. výročná konferencia Slovak Compliance Days 2017 sa uskutočnila v konferenčných priestoroch vo Volkswagen Slovakia v Bratislave. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 130 účastníkov.

Nosnou témou boli:

„Inovácie verzus regulácia - stret novej technológie so starými pravidlami. Ako eticky podnikať v dobe technologickej postmoderny? Potrebujú nové technológie a nové biznis-modely nové regulácie?“

 

 

 

Workshop GDPR

V dňoch 7.- 8. septembra 2017 sa konal workshop na tému GDPR. Podujatie sa uskutočnilo v Modre a sa ho zúčastnilo takmer 80 účastníkov. Podujatie otvoril predseda predstavenstva Peter Bianchi a potom nasledovali zaujímavé prednášky a diskusie k danej téme. Okrem formálneho programu bol pripravený aj večerný program - degustácia lokálneho vína. 

Register partnerov verejného sektora

"Dňa 15. júna 2017 sa v konferenčných priestoroch KPMG uskutočnil workshop na tému "Register partnerov verejného sektora v praxi", ktorého sa zúčastnilo takmer 60 ľudí. Spolutvorca zákona objasnil jeho podstatu a diskutovalo sa o praktických stránkach a skúsenostiach jeho aplikácie v praxi.

Slovak Compliance Days 2016

Hlavnou támou konferencie bola "Trestná zodpovednosť právnických osôb - compliance súvislosti". Viac informácií o podujatí nájdete po kliknutí na VIAC.

Slovak Compliance Days 2015

 Nosným motívom konferencie bola téma: "Poznaj svojho obchodného partnera. Viac informácií o tomto podujatí nájdete po kliknutí na VIAC.

Slovak Compliance Days 2014

Nosným motívom konferencie Slovak Compliance Days bol pohľad na pripravované zmeny v legislatíve a spoločenské iniciatívy s potenciálnym dopadom na etiku podnikania na Slovensku.