Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Podujatia | Slovak Compliance Days 2014

Slovak Compliance Days 2014

Nosným motívom konferencie bol pohľad na pripravované zmeny v legislatíve a spoločenské iniciatívy s potenciálnym dopadom na etiku podnikania v SR a ich:

  • praktické dopady na spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu; a
  • potenciál prispieť k zlepšeniu podnikateľskej etiky na Slovensku.

Konferencia obsahovala bloky zamerané na:

  • pohľad na súčasnú situáciu na Slovensku z pohľadu vnímania podnikateľskej etiky,
  • novy zákon k ochrane whistleblowerov – zákon, jeho praktické dopady na firmy možné dopady na spoločnosť ako takú,
  • trestnú zodpovedenosť právnických osôb - zákon, jeho praktické dopady na firmy možné dopady na spoločnosť ako takú,
  • pohľad predstaviteľov firiem zo slovenského trhu na vyššie uvedené,
  • príklady a inšpirácie zo zahraničia.

 

Dokumenty:

scd-pozvanka.pdf (614.67 KB | PDF)scd-instrukcie.pdf (311.85 KB | PDF)priloha1-mapka.pdf (279.34 KB | PDF)