Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Aktivity

Aktivity

Členovia SCC sa môžu zapájať do rôznych aktivít podľa vlastných priorít a kapacity.  Aktivity, ktoré SCC realizuje, odzrkadľujú preferencie a priority členskej základne. Každý člen sa môže podieľať na rozhodovaní o tom, aké aktivity budú realizované. Očakávame, že rozsah aktivít bude časom narastať.  

Momentálne prebiehajúce aktivity:

  • Príprava série klubových workshopov na aktuálne témy
  • Práca s mladými - prednášky na univerzitách
  • Príprava a zdieľanie tzv. best practices, príprava slovenských compliance štandardov pre malé a stredné podniky
  • Participácia na iniciatíve Rule of Law
  • Prezentácia SCC
  • Marketing (pre interné potreby združenia)

Detaily nájdete v jednotlivých rubrikách.
V prípade, že ste členom SCC a radi by ste sa do niektorej z aktivít zapojili, kontaktujte Katarínu Bairovú.
V prípade, že nie ste členom SCC, ale radi by ste nás pri niektorej z aktivít podporili, alebo máte pre nás podnety, využite prosím náš kontaktný formulár