Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Aktivity | Marketing

Marketing

V rámci tejto pracovnej skupiny poskytujú zástupcovia niektorých členov združeniu podporu v oblasti marketingu a PR.

Hlavným zameraním je vytvárať vizuálne štandardy pre SCC, prípravovať a zabezpečiť propagačné materiály, starostlivosť o web, public relation a spravovanie profilov na sociálnych sieťach.