Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Aktivity | Práca s mladými

Práca s mladými

Od začiatku pôsobenia združenia pracujeme aktívne s mladými ľuďmi, ktorí predstavujú novú nastupujúcu biznis generáciu a o pár rokov budú formovať podnikateľské prostredie. Preto považujeme za extrémne dôležité, aby rozumeli, aký význam má podnikateľská etika a aké dôsledky prináša jej absencia.

V súčasnosti spolupracujeme s Fakultou managementu a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Prednášame na témy compliance a podnikateľská etika a veľmi radi by sme rozšírili naše aktivity a spoluprácu aj s ďalšími školami. 

Radi individuálne spolupracujeme s vybranými mladými študentami a zapájame ich do účasti na našich aktivitách a vieme im poskytnúť mikro-stáže u vybraných členov združenia.

 

Prednáška pre študentov - FM UK

Prednášky pre študentov Fakulty Managementu UK v Bratislave a spolupráca s touto univerzitou pokračujú aj v školskom roku 2019/2020. Zatiaľ sme pripravili sedem prednášok v rámci predmetu Podnikateľská etika, z toho bola jedna prednáška v anglickom jazyku pre zahraničných študentov. Témami prednášok bol Compliance a etický program organizácie.  Prednášajúcimi boli členovia SCC.

Prednáška pre študentov -EU BA

Spolupráca s Katedrou účtovnícta a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave pokračuje aj v roku 2019 a v marci sme pripravili pre študentov dve prednášky. Prvá sa venovala Spoločensky zodpovednému podnikaniu a prednášal náš člen Martin Sasinek z Mercedes-Benz. Druhá prednáška bola na tému Compliance a etický program organizácie a prednášala opäť naša členka Dajana Suchánková zo spoločnosti Siemens. Sme veľmi radi, že ako organizácia dostávame priestor prednášať a študentom pojem compliance a etiku v podnikaní približovať

Stážisti a ich pôsobenie v Slovak Compliance Circle

V SCC za posledné roky realizovalo stáž niekoľko študentov, ktorí získali zaujímavé skúsenosti v oblasti compliance. Po kliknutí na VIAC sa dozviete, ako hodnotia svoje pôsobenie v združení.