Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Členstvo | Ako sa stať členom SCC?

Ako sa stať členom SCC?

Základné kroky k Vášmu členstvu:

 • V prípade, že potvrdíte vážny záujem o členstvo v SCC, pošleme Vám základné dokumenty k združeniu SCC, ktoré by Vás ako člena mohli zaujímať (zakladateľská zmluva, stanovy, atď.).
 • V druhom kroku bude predstavenstvo SCC požiadané o schválenie členstva (trvá spravidla niekoľko dní).
 • Nový člen bude vyzvaný na preštudovanie a podpis nasledovných dokumentov:
  • Charta
  • Čestné vyhlásenie
  • Správa o stave a rozvoji compliance
 • Po schválení členstva bude novému členovi vystavená faktúra na úhradu ročného členského (na základe vyhlásenia o počte zamestnancov).
 • Nový člen obdrží sumár praktických informácii pre členov SCC a bude zaradený do komunikácie a aktivít v rámci SCC.

 

Ak máte záujem stať sa členom Slovak Compliance Circle alebo získať viac informácií o združení, prosím, kontaktujte tajomníka predstavenstva

Informácie o výške členského poplatku nájdete tu.