Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Členstvo | Viac o našich členoch

Viac o našich členoch

Adient Slovakia, s.r.o.

Adient Slovakia s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Adient Ltd. a na Slovensku prevádzkuje 4 samostatné lokácie s vysokou mierou autonómie, 3 ďalšie závody cez spoločné podniky a závod Adient Seating s.r.o. v Žiline. Spoločnosť sa zaoberá výrobou automobilových sedadiel a sedadlových systémov pre všetkých automobilových výrobcov na svete. V Bratislave prevádzkuje moderné biznis centrum, ktoré spracúva viac ako 85% všetkých finančných operácií celosvetovo. V Trenčíne prevádzkuje vyspelé technologické centrum, ktoré okrem designu sedadiel prevádzkuje aj testovacie priestory pre externých zákazníkov. Adient Slovakia zamestnáva približne 2800 zamestnancov, ktorí sa spolu podieľajú na budovaní svetu mobility.

"Hoci v Adiente ideme tvrdo za víťazstvom, naše konanie sa neustále riadi princípmi integrity. Vždy budeme robiť správnu vec. Budeme sa k sebe navzájom správať úprimne a s rešpektom a neustále budeme plniť svoje záväzky. Naše etické zásady ustanovujú štandard nášho podnikania a spôsob, akým plníme vytýčené ciele. Získavanie a zachovávanie si dôvery našich zákazníkov, dodávateľov a komunít je pre nás mimoriadne dôležité. Radi by sme pri prenášaní tohto odkazu nezostali sami a SCC pre nás predstavuje ideálnu platformu."

 


Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Atos je medzinárodná spoločnosť poskytujúca IT služby s ročnými tržbami vo výške 8,8 miliardy Eur a so 77 000 zamestnancami v 47 krajinách sveta. Atos prináša poradenstvo, systémovú integráciu a managed services, pričom poskytuje služby celosvetovej klientskej základni. Naše odborné znalosti pokrývajú širokú škálu  špecializácií. Pracujeme pre zákazníkov z nasledovných odvetví: Priemysel, maloobchod a služby, Verejná správa, Zdravotníctvo a Doprava, Finančné služby, Telekomunikácie, Médiá a technológie, Enerhetika a podniky verejných služieb. Spoločnosť Atos je celosvetovým partnerom Olympijských a  Paralympijských hier a je kótovaná na parížskej burze NYSE Euronext. Spoločnosť Atos pôsobí pod značkami Atos, Atos Consulting & Technology Services, Worldline a Atos Worldgrid.

 


beluga s. r. o.

Poradenská spoločnosť beluga s.r.o. je na trhu už dvanásť rokov a svojím klientom z finančného, telekomunikačného a verejného sektoru prináša riešenia prispôsobené ich očakávaniam a reálnemu stavu. Spoločnosť je zameraná na efektívne zlepšovanie podnikovej kultúry a výkonnosti. Svojimi poradenskými a audítorskými službami zameranými nielen na manažérske riadenie IT rizík, informačnú bezpečnosť a ochranu dát v súlade s reguláciou a štandardami, ale i manažérske poradenstvo, procesné riadenie a projektové a programové riadenie sa snaží posúvať vpred svojich klientov ako partnerov, ktorý kladú dôraz na dôvernosť, bezpečnosť a integritu. Profesionalita pre túto spoločnosť znamená efektívny výkon, optimálne riešenia, zodpovednosť, kompetentnosť, svedomitosť a precíznosť.

„Naša vízia sa spája s iniciatívou SCC, presadzovanie princípov compliance a podnikateľskej etiky na Slovensku považujeme ako kriticky dôležité v prínose pre celú našu spoločnosť. Pri poskytovaní poradenských služieb kladieme dôraz na etické princípy a transparentnosť a sme radi, keď sa nám spolu s našimi klientami darí zvyšovať dôveryhodnosť v podnikateľské prostredie. Spojenie sa pri presadzovaní týchto princípov s ostatnými členmi SCC bolo pre nás prirodzeným krokom."

"Jeden človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám (William Wilberforce).“  

 


Continental Matador Rubber, s.r.o.

Continental Matador Rubber, s.r.o. je  výrobno-obchodná spoločnosť, ktorá je od 2.11. 2007 členom skupiny Continental. Zaoberá sa výrobou, predajom pneumatík a dopravných pásov pre gumárenský priemysel. Od 1.1.2011 funguje v rámci korporácie Continental centralizovaný Compliance úsek, ktorý má svojho zástupcu i v rámci Slovenskej republiky. Je ním JUDr. Andrea Grijpma, ktorá zastupuje spoločnosť i v SCC. Poslaním Compliance organizácie v rámci koncernu Continental je zabezpečenie dodržiavania všetkých príslušných právnych predpisov, ako aj zabezpečenie dodržiavania relevantných interných pravidiel manažmentom a všetkými zamestnancami. Compliance organizácia sa zameriava na klúčové oblasti, ktorými sú kartely, korupcia a iné podvodné aktivity.

"Problematika Compliance ako i pojem samotný sú stále pre väčšinu slovenských podnikateľov neznámou. SCC je v mojich očiach výborný prostriedok, ako možno zvýšiť povedomie podnikateľov v oblasti Compliance a biznis etiky a ako im zároveň ukázať, že konanie v súlade s pravidlami Compliance už nie je viac bremenom, ale konkurenčnou výhodou!"

 


DHL Exel Slovakia, s. r. o.

S globálnou sieťou vo viac než 220 krajinách a územiach na celom svete je DHL najmedzinárodnejšou spoločnosťou sveta a vie ponúknuť riešenia pre takmer nekonečné číslo logistických potrieb. DHL je súčasťou poprednej svetovej poštovej a logistickej spoločnosti Deutsche Post DHL Group a zahŕňa divízie DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding, DHL Freight a DHL Supply Chain. DHL Supply Chain Slovensko ponúka širokej škále zákazníkov integrované logistické riešenia a komplexné logistické služby ako  skladovanie, preprava, služby s pridanou hodnotou nielen v Slovenskej republike, ale taktiež aj na mnohých iných trhoch. Verí v spoluprácu so svojimi zákazníkmi  a na základe svojich odborných skúseností ponúka komplexné na mieru šité logistické riešnia. DHL Supply Chain na Slovensku spolupracuje s mnohými miestnymi a celosvetovými značkami z automobilového, technologického, spotrebného, maloobchodného a strojárského - výrobného odvetvia. DHL Exel Slovakia patrí do divízie DHL Supply Chain a je pobočkou špecializovanou na automobilový priemysel.

“Sme profesionáli v automobilovom priemysle s výrazným podielom na slovenskom logistickom trhu. Podporujeme zákazníka pri nových projektoch, neustále modernizujeme a optimalizujeme procesy, dbáme na bezpečnosť a kvalitu, chránime životné prostredie a sme spoločensky zodpovední.”

 


DXC.technology

DXC Technology vznikla 3. apríla 2017 a to spojením dvoch celosvetových spoločností: divízie HPE Enterprise Services  a spoločnosti CSC. Týmto zlúčením sa na trh uviedla nová spoločnosť a značka DXC Technology, ktorá na Slovensku pôsobí pod obchodným menom Enterprise Services Slovakia, s.r.o.Pred  vznikom DXC Technology,  pôvodná spoločnosť HPE pôsobila na trhu od roku 1967. V roku 2000 vznikol samostatný právny subjekt Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., ktorý slovenským zákazníkom poskytoval komplexné portfólio služieb najväčšej svetovej technologickej spoločnosti. DXC Technology je poprednou svetovou nezávislou spoločnosťou poskytujúcou end-to-end IT služby novej generácie. Zameriava sa na tvorbu riešení a služieb, ktoré pomáhajú klientom napredovať a rozvíjať ich spoločnosti v dobe digitálnej transformácie  s využitím dostupných technologických inovácií a skúseností. Ako globálny technologický líder má k dispozícii zdroje, globálne skúsenosti aj prostriedky na pomoc klientom s využitím najnovších technológií. V súčastnosti má pobočky vo viac ako 70 krajinách sveta a zamestnáva okolo 150.000 ľudí.


HB Reavis Slovakia a.s.
Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.

 

 

 


Jaguar Land Rover
Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.

 

 

 


Komerční banka, a. s.

Komerční banka patrí medzi popredné bankové inštitúcie v Českej republike a v regióne strednej a východnej Európy. Na Slovensku Komerční banka obsluhuje svojich korporátnych klientov prostredníctvom Komerční banky, a.s., pobočka zahraničnej banky, ktorá sa orientuje najmä na veľké a stredné firmy. V korporátnom bankovníctve sme kvalitným partnerom s komplexnými finančnými riešeniami pre našich klientov i vďaka dispozícii know-how materskej KB a synergii v rámci skupín KB a Société Générale.

„Iniciatíva Slovak Compliance Circle vznikla ako reakcia na úroveň etického správania sa všeobecne aplikovaného a akceptovaného na slovenskom trhu v rámci slovenského podnikateľského prostredia. KBSK sa hlási k princípom podnikateľskej etiky a compliance. Z tohto dôvodu považujeme členstvo v SCC za vhodnú formu podpory presadzovania, propagovania a  rozvíjania úrovne etických a compliance štandardov slovenskej podnikateľskej komunity. KBSK má prostredníctvom SCC možnosť pozitívne ovplyvňovať podnikateľské prostredie v oblasti compliance a zároveň má prístup k aktuálne zaujímavým a dôležitým informáciám, diskusiám a témam.“

 


KPMG Slovensko spol. s r.o.

Udržanie dynamiky bez ohľadu na to, aké zložité je prostredie závisí od vašej schopnosti vidieť veci v perspektíve a sústrediť sa na vaše ciele. Práve takáto vízia drží tých najlepších na čele rebríčka. KPMG vedie k poskytovaniu jasných a realizovateľných rád klientom na celom svete.

Slovak Compliance Circle predstavuje vynikajúcu iniciatívu pre zdieľanie osvedčených postupov v oblasti compliance nástrojov a metodológií rovnako ako príležitosť šíriť, implementovať učiť sa z medzinárodných štandardov etického správania v rámci slovenského podnikateľského prostredia. SCC predstavuje krok správnym smerom z pohľadu súčasných I budúcich biznis lídrov. Som presvedčený o tom, že táto iniciatíva bude prínosom nie len pre nich ale i pre ich spolupracovníkov či celkovú ekonomiku ako takú.”

 


Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

LANSKY, GANZGER + partner (LGP) patrí medzi najväčšie medzinárodné právnické firmy v strednej Európe s viac ako 100 právnikmi a zamestnancami z 20 krajín. LGP s kanceláriami v Bratislave, Viedni (Rakúsko), Astane / Nursultane (Kazachstan), Skopje (Severné Macedónsko) and Tirane (Albánsko) má bohaté dlhoročné skúsenosti a ponúka svojim klientom individuálne, strategické a pragmatické riešenia. LGP poskytuje právne služby významným spoločnostiam a verejným inštitúciám vo všetkých oblastiach podnikania a počas svojej 12 ročnej existencie sa kancelária v Bratislave stala významným kompetenčným centrom a základným pilierom medzinárodnej skupiny LGP. Nakoľko je spoločnosť jedným zo zakladajúcich členov SCC asociácie, vždy kládla dôraz na dodržiavanie princípov podnikateľskej etiky, ktoré sú nevyhnutné pri poskytovaní právnych služieb.

„Vzhľadom na fakt, že jedným z kľúčových problémov podnikateľského prostredia v strednej Európe je netransparentné a neetické správanie ľudí v rôznych spoločenských vrstvách, ktoré v mnohých prípadoch vedie ku korupcii, a neschopnosť verejného sektora toto správanie zmeniť; neprestávame veriť, že podnikatelia, ktorí majú skutočný vplyv, by mali prevziať zodpovednosť za stanovenie pravidiel, ktoré by ďalej mali byť všeobecne akceptované v oblasti compliance v rámci slovenského podnikateľského prostredia. V našej každodennej práci  sa stretávame s negatívnymi dopadmi neetického správania, preto by sme v rámci našej angažovanosti v rámci SCC chceli svojimi skúsenosťami prispieť k pozitívnym zmenám podnikateľského prostredia.“

 


LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.

Spoločnosť LANXESS je popredný výrobca a distribútor produktov špeciálnej chémie. Od roku 2008 má svoje zastúpenie obchodnej spoločnosti pre strednú a východnú Európu na trhoch Slovenskej republiky, Českej republike, v Bulharsku, Chorvátsku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a Srbsku. LANXESS Central Eastern Europe s.r.o. má svoje sídlo v Bratislave. Jednou z kľúčových činnosti v tejto oblasti je obchod s vysokovýkonnými kaučukmi, kaučukovými produktmi a high-tech plastami pre globálne megatrendy mobility. Je tu tiež veľký dopyt po anorganických pigmentoch. Tie sa používajú predovšetkým v stavebníctve na zafarbovanie betónových dielov, dlažobných kociek a strešných škridiel.

Zaviazali sme sa jednať s integritou. Konkrétne to znamená, že netolerujeme žiadnu korupciu. Aktivita a účasť na diskusiách Slovak Compliance Circle nám umožňuje sledovať legislatívne zmeny na Slovensku a pozorovať prínosy týchto zmien pre spoločnosť.

 


MATADOR HOLDING, a.s.

MATADOR Group je jedna z najväčších priemyselných skupín na Slovensku. Na trhu pôsobí už viac ako 113 rokov, pričom dnes vo výrobe, ale aj výskume a vývoji zamestnáva vyše 2 600 ľudí na Slovensku i v zahraničí. Spoločnosť si vybudovala kľúčovú pozíciu systémového dodávateľa služieb a výrobkov pre automobilový, ako aj všeobecný priemysel v strednej Európe. Ponúka služby v oblasti dizajnu, inžinieringu, sériovej výroby komponentov, priemyselnej automatizácie a výroby lisovacích nástrojov pre špičkové európske automobilky. Okrem toho sa aktívne podieľa aj na výskume a vývoji nových technológií a nových materiálov pre automobilový priemysel. MATADOR Group je dnes prémiovým a najväčším slovenským subdodávateľom pre automobilový priemysel v regióne strednej a východnej Európy.

„Podnikanie so sociálnou zodpovednosťou a v súlade s legislatívnymi normami je základom našich kľúčových hodnôt. Náš etický kódex zaväzuje všetkých zamestnancov konať v súlade s etickými princípmi a bezúhonne pri dosahovaní cieľov. Obsahuje princípy správania sa nielen pre zamestnancov spoločnosti, ale aj externých partnerov, ktorí s nami spolupracujú. Veríme, že férové podnikateľské prostredie je nevyhnutné pre úspešný a dlhodobý vývoj každej spoločnosti. Preto MATADOR Group podporuje Slovak Compliance Circle.“

 


Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia je importér vozidiel Mercedes-Benz, Smart, Fuso a Setra. Bola založená v roku 1990 ako Motor-Car Wiesenthal a za viac ako 25 rokov je spoľahlivým partnerom v automobilovom odvetví. Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. je v 100% vlastníctve medzinárodného koncernu Daimler AG, ktorý patrí z celosvetového hľadiska medzi lídrov v automobilovom priemysle.
 
"V rámci celého koncernu Daimler chápeme, že Compliance znamená dodržiavanie všetkých zákonov, predpisov a záväzkov, ktoré sa vzťahujú na náš obchodný model vrátane príslušných interných smerníc a postupov ovplyvňujúce každodenné činnosti spoločnosti. Dodržiavanie zákonov a hodnôt bolo vždy v centre  podnikateľskej etiky našej spoločnosti a preto sa riadime heslom: "Compliance nie je pre nás možnosť, je to integrálna súčasť a trvalý prvok našej  firemnej kultúry“. Chceme, aby tieto hodnoty boli reprezentované všetkými zamestnancami na každom stupni riadenia našej spoločnosti."

 


MetLife

Skupina MetLife, Inc. je popredným poskytovateľom finančných služieb, životného či dôchodkového poistenia, ale aj zamestnaneckých výhod. Na Slovensku pôsobí ako pobočka poisťovne z iného členského štátu (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby). Ponúkame životné poistenie, poistenie úrazu a choroby a cestovné poistenie.

"Členom SCC sme sa stali za účelom zdieľania poznatkov a skúseností s ostatnými členmi a zvyšovania povedomia o problematike compliance. Naše aktivity v slovenskej pobočke sa delia do dvoch smerov. Prvým z nich je korporátna compliance. Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť má materskú organizáciu v USA, vykonávame taktiež aktivity z oblasti korporátnej compliance zamerané na prevenciu a boj proti korupcii a tzv. neetickému správaniu, ktoré v skutočnosti predstavuje najmä porušovanie trestneprávnych predpisov. Druhým z nich je regulatórna compliance. Sme predovšetkým regulovanou finančnou inštitúciou, ktorá musí dbať na dodržiavanie odbornej starostlivosti a verejnoprávnych predpisov z oblasti poisťovníctva a distribúcie poistenia. Toto je prvoradou úlohou útvaru Compliance spolu s ochranou osobných údajov a prevenciou prania špinavých peňazí. Oba dva smery sa spájajú v plnení požiadaviek na funkčný a ucelený riadiaci a kontrolný systém."

 


Mondi SCP, a.s.

Mondi SCP, a.s. Ružomberok je jedným z najväčších výrobných podnikov Skupiny Mondi a najväčší integrovaný závod na výrobu papiera a buničiny v Slovenskej republike, s výrobnou kapacitou 560.000 ton nenatieraného papiera, 66.000 ton obalového papiera a 100.000 ton vysušenej buničiny určenej na predaj. Po jeho poslednej investícii do nového regeneračného kotla je tento závod 100% energeticky sebestačný, pričom viac ako 94% výroby pochádza z obnoviteľných zdrojov. Drevo pochádza z dobre obhospodarovaných lesov s certifikáciou oboch nezávislých schém FSC™ a PEFC™. Narastajúce objemy výroby preto idú ruka v ruke s neustálym znižovaním dopadov na životné prostredie.

 


NITSCHNEIDER & PARTNERS

NITSCHNEIDER & PARTNERS je slovenská butiková advokátska kancelária s medzinárodnou pôsobnosťou. Od svojho založenia v roku 2004 si popri agende práva obchodných spoločností vybudovala vysokú mieru špecializácie aj v oblasti pracovného práva, práva duševného vlastníctva a v oblasti reklamného a mediálneho práva. Vďaka dlhoročným skúsenostiam jednotlivých členov tímu z rôznych sektorov biznisu je však kancelária schopná poskytovať právne služby v prvotriednej kvalite aj v ďalších oblastiach obchodného a korporátneho práva. Kancelária je prvým a jediným slovenským členom prestížnej medzinárodnej asociácie Ius Laboris, ktorá združuje renomované právne firmy špecializujúce sa na pracovné právo, otázky zamestnanosti a právo sociálneho zabezpečenia. Okrem toho je kancelária členom EELA – European Employment Lawyers Association a GALA - Global Advertising Lawyers Alliance.

„Počas nášho dlhoročného pôsobenia na trhu sme zistili, že tak my, ako aj naši klienti chceme „veci robiť dobre“ nie preto, že si to vyžadujú zákony alebo je za porušenie pokuta, ale preto, že „sa to tak má robiť“. Oblasť compliance sa u nás prirodzene udomácnila, postupne rozvinula a stala sa každodennou súčasťou našej právnej praxe. Vážime si možnosť byť členmi SCC a v budúcnosti by sme sa radi podieľali na spoločných projektoch a pomáhali rozširovať povedomie o compliance a etickom správaní medzi podnikateľmi na Slovensku.“

 


OSRAM, a.s.

OSRAM je jedným z dvoch popredných výrobcov svetelných riešení vo svete. Portfólio spoločnosti zahŕňa celý hodnotový reťatec od komponentov – žiaroviek, elektronických predradníkov, optických polovodičov ako LED – až po svietidlá, riadiace jednotky a svetelné riešenia. Na Slovensku je OSRAM prítomný od roku 1995. Okrem výroby a obchodných aktivít vykonáva aj zdieľané služby (Shared Services) pre ostatné OSRAM spoločnosti.  

„Compliance nie je program, ale spôsob, akým robíme naše podnikateľské aktivity – potvrdzujúc tým dobré meno a integritu spoločnosti OSRAM na trhu.      Compliance je dôležitou súčasťou našich základných hodnôt: inovatívnosť, rešpekt a podnikavosť. Veríme, že ak budeme žiť týmito hodnotami a správať sa  v súlade so zákonmi a predpismi, konkurenčná výhoda spoločnosti OSRAM na trhu sa bude zvyšovať.“   

 


Peikko Slovakia s.r.o.
Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.

 

 

 


Raiffeisen Centrobank AG

Raiffeisen Centrobank AG je popredným emitentom štruktúrovaných produktov v Rakúsku a štátoch strednej a východnej Európy. Raiffeisen Centrobank AG SK Branch, pobočka zahraničnej banky bola zriadená za účelom zvýšenia predaja a distribúcie štruktúrovaných produktov na Slovensku. Raiffeisen Centrobank AG SK Branch, pobočka zahraničnej banky vydáva štruktúrované produkty určené na distribúciu na slovenskom trhu.

"Pojem Compliance je relatívne nový a je to aj relatívne nové povolanie. Okrem dodržiavania zákona vyžaduje toto povolanie aj vysoké personálne etické a morálne hodnoty. Aj preto je nám cťou byť súčasťou Slovak Compliance Circle. Členmi sme sa stali za účelom výmeny informácií, osvedčených postupov a nápadov a komunikácie s najlepšími odborníkmi v tejto oblasti na Slovensku. Budeme radi, ak prispejeme k šíreniu dobrého mena Compliance, k zvyšovaniu povedomosti a k budovaniu slovenského etického biznis prostredia."

 


Samsung Electronics Slovakia Co., LTD. 

Samsung Electronics je globálny technologický líder, ktorý otvára nové možnosti pre všetkých ľudí. Vďaka neustálym inováciám a objavom transformujeme svet televízorov, inteligentných telefónov, osobných počítačov, tlačiarní, fotoaparátov, domácich spotrebičov, prenosových systémov pre mobilné siete, medicínske zariadenia, polovodiče a LED riešenia. Zamestnávame celosvetovo 286 000 ľudí v 80 krajinách s ročnými tržbami vo výške 217 mld. USD. Samsung Electronics Slovakia je líder elektrotechnického priemyslu v SR a patrí medzi najväčších zamestnávateľov. Spoločnosť bola založená v roku 2002 a v súčasnosti vyrába prémiové modely UHD, LED televízory so zakrivenou uhlopriečkou, inteligentné SMART LED televízory a veľkoformátové panely LFD.  

 


Siemens s.r.o.

Siemens je globálne pôsobiaca technologická spoločnosť s hlavnými činnosťami v oblasti priemyslu, energetiky, zdravotníctva a infraštruktúry.    Spoločnosť    Siemens s.r.o. tvorí osem divízií a osem kompetenčných centier, ktoré patria k trhovým lídrom v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie.  Odborní pracovníci s vyšším vzdelaním sú základom ôsmych medzinárodných  kompetenčných centier a shared-service centier, ktoré boli založené na Slovensku. Zamestnanci týchto centier poskytujú služby najmä v rámci regiónu strednej a východnej  Európy ale aj celosvetovo. Skupinu Siemens na Slovensku tvorí päť spoločností: Siemens s.r.o., Siemens Healthcare s.r.o., Siprin, s.r.o., SAT Systémy  automatizačnej techniky, spol. s r.o. a OEZ Slovakia, spol. s r.o.  História spoločnosti Siemens na Slovensku sa datuje do roku 1902. Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou aktivít spoločnosti.

Compliance nie je program, je to spôsob akým konáme v podnikaní a udržujeme integritu v spoločnosti  Siemens. Náš Corporate Compliance Program  nechápeme len ako obmedzenie, ale taktiež ako vyššiu formu ako chrániť naše podnikanie!”

Siemens Mobility, s.r.o.

 


SK+MED

SK+MED je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 1999. Jeho činnosť, členská základňa ako i ciele, ktoré si vytýčilo, sa však postupne – ako všetko v živote človeka – menili a menia. Rovnako je to aj so zdravím. Vzhľadom k tomu sa asociácia zaviazala smerovať svoje aktivity tak, aby používateľom zdravotníckych pomôcok vyšla čo najviac v ústrety a viedla k spokojnosti s produktami, ktoré vyrábajú, dovážajú a  distribuujú členovia asociácie. SK+MED nie je len firemná značka, ale prioritne chce byť zrkadlom úsilia o značku kvality. Počnúc korektnými obchodnými vzťahmi jej členov, cez profesionálny vzťah k zdravotníckym zariadeniam – odberateľom našich produktov, až po zabezpečenie kvalitného života ich používateľov. Cieľom je zabezpečiť vysoko kvalitné a cenovo prístupné zdravotnícke pomôcky, ktoré významne prispievajú k bezpečnosti a dobrému stavu pacientov a k zlepšeniu systému zdravotnej starostlivosti.​ SK+MED zabezpečuje aj informácie k návrhom na procesy a expertízy vo veciach týkajúcich sa prostriedkov zdravotníckej techniky v súlade s princípmi Európskej únie. Je riadnym členom MedTech Europe, medzinárodnej zdravotníckej asociácie so sídlom v Bruseli, ktorá zastrešuje národné asociácie dodávateľov  a výrobcov zdravotníckych pomôcok a technológií z celej Európy.

 


Slovak Telekom, a.s.

Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k podnikaniu. Pod značkou Telekom ponúka jednotlivcom, domácnostiam i firemným zákazníkom produkty a služby pevnej i mobilnej telekomunikačnej siete. Na trh prináša medzinárodné poznatky, inovatívne riešenia a najnovšie technologické trendy. Slovak Telekom je rešpektovaným a dlhoročným lídrom v oblasti firemnej  zodpovednosti a filantropie a prostredníctvom SCC sa chce pričiniť o zlepšenie etického správania v rámci slovenského podnikateľského prostredia.  

Bezpečné a etické podnikanie, ktoré je v súlade s internými i externými predpismi, sa stáva stále nevyhnutejším pre dlhodobý úspech každej spoločnosti. Iniciatíva SCC prinesie slovenskému podnikateľskému prostrediu široké skúsenosti či osvedčené postupy a u budúcich biznis lídrov napomôže rozvinúť tie správne hodnoty.”

 


Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora /SNOPK/

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora /SNOPK/ podporuje ekonomické vzťahy medzi Nemeckom a Slovenskom. Je prvým kontaktým miestom pri bilaterálnom biznise.  

SCC je dôležitým krokom na ceste k transparentnejšiemu podnikateľskému prostrediu na Slovensku. Členovia SCC sú pioniermi v oblasti compliance. Ich snahou je vzájomné učenie sa a šírenie presvedčenia, že compliance je dôležitou ingredienciou moderného manažmentu. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora s hrdosťou podporuje toto úsilie.”

 


SLOVNAFT, a.s.

SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5,5 - 6 miliónov ton ropy. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom.

 


Swiss Re Management AG, organizačná zložka

Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.

 

 


Tatra banka, a.s.

Tatra banka je inovátorom na slovenskom bankovom trhu. Od svojho vzniku v roku 1990 kontinuálne prináša svojim klientom množstvo unikátnych služieb, ktoré zjednodušujú riešenie ich každodenných finančných potrieb. Dlhodobo si drží silnú trhovú pozíciu v korporátnom bankovníctve, privátnom bankovníctve, elektronickom bankovníctve a v oblasti platobných kariet. 

Ak chcete niečo zmeniť, začnite u seba.

 


TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pôsobí vo všetkých odvetviach priemyslu a služieb. Zákazníkom poskytuje služby v oblastiach certifikácie, inšpekcie a vzdelávania. Vznik spoločnosti sa datuje od roku 1993, kedy bolo založené obchodné zastúpenie TÜV Bayern-Sachsen v Bratislave. V súčasnosti má spoločnosť viac ako 6000 spokojných zákazníkov, 11 osvedčení o akreditácii, viac ako 20 000 vykonaných auditov, viac ako 120 000 uskutočnených inšpekcií a 2100 školení. Rastie dlhodobo udržateľným tempom a na lokálnych zastúpeniach v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnáva vyše 107 zamestnancov. Kvalifikácia zamestnancov, 25-ročná odborná prax, široké portfólio služieb a know-how materskej spoločnosti, ktorá bola založená v roku 1866 ako prvá technická inšpekcia na svete, sú zárukou najvyššej kvality. Odbornosť spoločnosti pravidelne preverujú akreditačné spoločnosti a ústredné orgány štátnej správy.

„Compliance manažment je stále na Slovensku nepochopený, či už z hľadiska vedenia spoločností, ale aj najmä zamestnancov firiem. Našou víziou je motivovať slovenské firmy s cieľom nachádzať spôsoby, ako komplexne riadiť compliance aktivity a presadzovať ich dôležitosť na úrovni manažmentu aj celkového povedomia vo firmách.

 


VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku od roku 1991. Vyrobil už viac ako 3 milióny vozidiel. Je najväčším exportérom a patrí k najväčším investorom i  zamestnávateľom v súkromnom sektore v krajine. Zamestnáva viac ako 9 400 ľudí. V závode v Bratislave vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo, karosérie Porsche Cayenne a prevodovky. V Martine produkuje komponenty prevodovky a v Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska. V Stupave vyrába nástroje pre produkčné linky.

"Volkswagen Slovakia kladie veľký dôraz na prevenciu a opatrenia k zamedzeniu konfliktu záujmov a korupcie. Aby sme zabránili takémuto nežiaducemu konaniu, musí sa každý z nás neustále správať zodpovedne. To znamená, predovšetkým poznať pravidlá. Okrem zákonov a interných predpisov ide najmä o etické štandardy, ktoré by mali byť vždy základom nášho jednania. Volkswagen Slovakia preto podporuje iniciatívu Slovak Compliance Circle."

 


Východoslovenská energetika Holding a.s.

Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSE Holding) riadi svoje dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú distribúcii elektriny (Východoslovenská distribučná, a.s.) a dodávke elektriny (Východoslovenská energetika a.s.) a zemného plynu (innogy Slovensko s.r.o.). VSE Holding zároveň poskytuje pre svoje dcérske spoločnosti zdieľané služby v oblasti personálnych služieb, podnikateľského poradenstva, finančných a účtovných  služieb, IT služieb a služieb pre zákazníkov. Zároveň ich reprezentuje aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

"V Skupine VSE Holding si uvedomujeme našu úlohu a zodpovednosť voči zákazníkom, obchodným partnerom, akcionárom a zamestnancom aj v oblasti compliance. Máme jasné zásady, ktoré určujú spôsob vedenia našich obchodných a spoločenských aktivít. Naše podnikanie sa vyznačuje integritou, súladom so zákonom  a etickými štandardami. Je pre nás dôležité byť úspešnými z dlhodobého hľadiska. Veríme, že je to možné iba vtedy, ak budeme dbať na integritu vo všetkých aspektoch našich obchodných aktivít. To isté očakávame aj od našich obchodných partnerov, aby sme tak spoločne prispievali k budovaniu transparentného podnikateľského prostredia. V tomto smere vítame a oceňujeme aj iniciatívu Slovak Compliance Circle."