Na ceste k transparentnosti
  

Eventy | Workshopy

Workshopy

Idea klubových workshopov sa zrodila v roku 2018 a prvý sa konal v októbri 2018 a témou bolo GDPR - Voľba právneho základu a testy proporcionality. Druhý klubový workshop s  témou GDPR - Riadenie rizík a DPIA  sa konal v januári 2019 a tretí workshop na tému Články 6 a 9 GDPR a ich vzájomné vzťahy sa konal 4. marca 2019. Štvrtý workshop sa konal dňa 25. apríla 2019 na tému Vzťahy medzi subjektami podieľajúcimi sa na spracúvaní osobných údajov podľa GDPR. Piaty klubový workshop s novou témou Zákon o kybernetickej bezpečnosti a vybrané súvisiace vykonávacie predpisy sa konal 30. mája 2019. Dňa 23. októbra 2019 sa konal šiesty klubový workshop, ktorý bol zameraný na celkový pohľad na AML, a na nedávne a očakávané zmeny v tejto oblasti.  Dňa 4. decembra 2019 sa konal siedmy klubový workshop na tému Konečný užívateľ výhod a konkrétne typické alebo zložité prípady určovania.

 

Momentálne prebiehajú  série workshopov na tému Etický program a Pracovnoprávne vzťahy.