Na ceste k transparentnosti
  

Médiá | Podporované projekty

Podporované projekty

 

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila v roku 2019 veľký výskum, ktorý bol zameraný na zistenie stavu rozvoja etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. Zisťovali sa, aké neetické praktiky sa vyskytujú v praxi a do akej miery firmy aktívne aplikujú etiku do svojich organizácií. Medzi Top 10 neetických praktík sa zaradili: neplatičstvo (72%), zneužívanie postavenia veľkých podnikov voči malým (69%), nedržiavanie zmlúv medzi obchodnými partnermi (65 %), zneužívanie silného postavenia na trhu a kartelové dohody (62%), rodinkárstvo (60%), klamlivá reklama (58%), nekalé praktiky pri získavaní štátnych zákaziek (56 %), vyhýbanie sa zodpovednosti za reklamácie a chyby (56 %), predaj nekvalitných výrobkov a služieb (52%)  a korupčné praktiky (49 %). Najrozšírenejším etickým mechanizmom u nás je overovanie spoľahlivosti obchodného partnera (35 %), na druhom mieste je etický kódex (33 %). Compliance program má zavedených len 23 % respondentov. Program ochrany whistleblowerov má len 17 % respondentov. Alarmujúce je, že len 13 % zúčastnených firiem má zavedené etické vzdelávanie. Pritom výsledky výskumu ukázali, že až 85 % tých, čo sa zúčastnili nejakej formy etického vzdelávania, potvrdili, že im toto vzdelávanie pomohlo pri odhaľovaní a riešení etických problémov na pracovisku.

Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí

 

Spolu s inými združeniami a obchodnými komorami hlásiacimi sa k Iniciatíve za vládu zákona, sme 18.2.2020 zverejnili stanovisko reagujúce na vládou schválené zrušenie diaľničných známok, zavedenie 13. dôchodkov, či zdvojnásobenie prídavkov na deti. Kriticky vnímame porušovanie pravidiel predvídateľného legislatívneho procesu, ku ktorým sa vláda v minulosti prihlásila. Zároveň odmietame, aby sa verejné financie zneužívali na predvolebnú kampaň.

Verejné financie nemajú slúžiť na politickú kampaň

 

Sme dlhoročným partnerom a podporovateľom iniciatívy Za vládu zákona (Rule of Law), v rámci ktorej považujeme funkčný právny štát za nevyhnutný predpoklad pre stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie. Preto sme aj teraz podporili stanovisko tejto iniciatívy, kde spolu s 12 partnerskými podnikateľskými združeniami a obchodnými komorami vyzývame politické strany, aby zabezpečili budúcu konkurencieschopnosť Slovenska. Pripravili sme súbor 2 x 10 odporúčaní zameraných na zlepšenie právneho štátu na Slovensku zameraných na podporu predvídateľného podnikateľského prostredia a na rozvoj ľudského kapitálu našej krajiny.

Desatoro pre predvídateľné a férové prostredie

Desatoro pre krajinu talentu

Tlačová správa pre Konkurencieschopne Slovensko zo dňa 26.11.2019

 

Podporili sme aj stanovisko iniciatívy Rule of Law, kde sa spoločne vyjadrujeme k Deklaráciám vs realite v posilňovaní právneho štátu.

Deklarácie vs realita v posilňovaní právneho štátu

 

Záleží nám na  Európskej únii a vieme, že prináša benefity pre všetkých obyvateľov Slovenska a aj pre firmy. Preto sme sa spojili s ostatnými združeniami a obchodnými komorami, aby sme vyjadrili svoju podporu Európskej únii. Na Európskej únii nám záleží. Deklaráciu a sprievodné video si môžete pozrieť nižšie.

Deklarácia zamestnávateľských združení a obchodných komôr

Sprievodné video k deklarácii zamestnávateľských združení a obchodných komôr

 

Spolupodieľali sme sa na výskumnom projekte "Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí."  Hlavným cieľom výskumu bolo vytvoriť praktické a aplikovateľné modely dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky pre slovenské podniky podľa ich veľkosti. 

 

Sme veľmi radi, že aj naša organizácia sa zapojila do  Výzvy firiem: "Stojíme za odvážnymi".   Pomáhame odvážnym úradníkom v znovuzískaní zamestnania a podporujeme ich pri hľadaní novej práce. Sprievodné videá si môžete pozrieť tu:

1. sprievodné video k Výzve firiem Stojíme za odvážnymi

2. sprievodné video k Výzve firiem Stojíme za odvážnymi