DHL Exel Slovakia, s. r. o.

S globálnou sieťou vo viac než 220 krajinách a územiach na celom svete je DHL najmedzinárodnejšou spoločnosťou sveta a vie ponúknuť riešenia pre takmer nekonečné číslo logistických potrieb. DHL je súčasťou poprednej svetovej poštovej a logistickej spoločnosti Deutsche Post DHL Group a zahŕňa divízie DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding, DHL Freight a DHL Supply Chain. DHL Supply Chain Slovensko ponúka širokej škále zákazníkov integrované logistické riešenia a komplexné logistické služby ako  skladovanie, preprava, služby s pridanou hodnotou nielen v Slovenskej republike, ale taktiež aj na mnohých iných trhoch. Verí v spoluprácu so svojimi zákazníkmi  a na základe svojich odborných skúseností ponúka komplexné na mieru šité logistické riešnia. DHL Supply Chain na Slovensku spolupracuje s mnohými miestnymi a celosvetovými značkami z automobilového, technologického, spotrebného, maloobchodného a strojárského – výrobného odvetvia. DHL Exel Slovakia patrí do divízie DHL Supply Chain a je pobočkou špecializovanou na automobilový priemysel.

“Sme profesionáli v automobilovom priemysle s výrazným podielom na slovenskom logistickom trhu. Podporujeme zákazníka pri nových projektoch, neustále modernizujeme a optimalizujeme procesy, dbáme na bezpečnosť a kvalitu, chránime životné prostredie a sme spoločensky zodpovední.”