Na ceste k transparentnosti
  

Naše aktivity | Naše aktivity

Naše aktivity

 

13. júna 2019 sa v Bratislave konala konferencia "Dôvera vo vládu zákona - želateľný stav verzus realita." V panelovej diskusii na tému Dôveryhodnosť súkromného sektora sa zúčastnil aj predseda predstavenstva SCC, Ivan Skaloš. Výborne vyskladaná konferencia skĺbila pohľady verejného aj podnikateľského sektora. Pre rozvoj férového slovenského podnikateľského prostredia je nesmierne dôležité, aby obidva svety rozumeli pohľadu toho druhého a zároveň chápali, čo je ich vlastnou úlohou. Našou úlohou (úlohou podnikov) je kultivovať svoje vlastné prostredie, edukovať, garantovať integritu ľudí ktorých posielame ku zákazníkovi. Ako SCC musíme hľadať partnerov, ktorí nám pomôžu s týmto odkazom aktívne prenikať hlbšie do povedomia podnikateľov.

Galéria: