Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | O nás | Pozadie a história

Pozadie a história

Iniciatíva Slovak Compliance Circle vznikla ako reakcia na tendenciu prevažujúcu v rámci slovenského podnikateľského prostredia ohľadne úrovne etického správania všeobecne aplikovaného a akceptovaného na slovenskom trhu. S cieľom reagovať na tieto obavy slovenského podnikateľského prostredia zakladajúci členovia vypracovali a predložili koncept združenia Slovak Compliance Circle. Vychádzajúc so silného záujmu a s dôrazom na podporu tejto témy viacerými kľúčovými biznis lídrami na Slovensku, zakladajúci členovia stanovili, že misiou navrhovaného združenia bude propagácia a presadzovanie princípov compliance a podnikateľskej etiky na Slovensku.

Charta SCC

Kompletný dokument "Charta Slovak Compliance Circle"

Stanovy SCC

Stanovy SCC nájdete tu.

Leaflet

Viac informácií o nás nájdete tu.