Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Aktivity | Rule of Law (Vláda zákona)

Rule of Law (Vláda zákona)

Podnikateľská komunita sa spojila, aby sa vyjadrila k otázkam súvisiacim s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Cieľom je odborne a vecne reagovať na zhoršujúci sa stav justície, vyššiu mieru a toleranciu voči korupcii a nedostatočne transparentný a systematický legislatívny proces na Slovensku. Pracovné skupiny expertov pripravia súbor odporúčaní na podporu budovania právneho štátu na Slovensku.

Hlavné oblasti iniciatívy:

1.    Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu  
2.    Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“ 
3.    Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov

Slovak Compliance Circle sa do tejto iniciatívy zapojilo v oblasti Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“.

Slovensko sa dlhodobo radí medzi krajiny s najvyššou mierou vnímania korupcie, čo má zásadný vplyv na náklady na podnikanie, negatívne ovplyvňuje „značku Slovenska” a odrádza potenciálnych investorov. Podnikateľská iniciatíva preto identifikuje bariéry v podnikaní, ktoré vytvárajú potenciál pre korupciu. Zároveň v tomto smere bude viesť aj kampaň smerom do vnútra podnikateľského sektora, ako aj smerom na verejnosť, aby poukázali na dôsledky korupcie v bežnom živote ľudí.

Viac o iniciatíve sa dozviete na: www.vladazakona.sk