Na ceste k transparentnosti
  

Naše aktivity

Na Fakulte managementu UK v Bratislave sme v novembri 2019 prednášali študentom na siedmich prednáškach na tému Etický a compliance program v organizácii. Ukázali sme im, že compliance a etika v organizácii môžu byť zaujímavé témy a so študentami sa rozvila interaktívna diskusia. Spolupráca s FM UK bude pokračovať aj v ďalšom semestri školského roku 2019/2020.

Tak isto sa bude ďalej rozvíjať aj spolupráca s Katedrou účtovnícta a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. 

Sme veľmi radi, že ako organizácia dostávame priestor prednášať a študentom pojem compliance a etiku v podnikaní približovať

 

 

Workshopy

Aj počas roku 2020 máme pripravené pravidelné klubové workshopy. Prvý tohtoročný workshop sa konal 23. januára 2020 o 14:00 a bol zameraný na AML tému - Politicky exponovaná osoba. Pripravujeme ďalšie pokračovanie k AML, tému a dátum čoskoro oznámime. 

Idea klubových workshopov sa zrodila v roku 2018 a prvý sa konal v októbri 2018 a témou bolo GDPR - Voľba právneho základu a testy proporcionality. Druhý klubový workshop s  témou GDPR - Riadenie rizík a DPIA  sa konal v januári 2019 a tretí workshop na tému Články 6 a 9 GDPR a ich vzájomné vzťahy sa konal 4. marca 2019. Štvrtý workshop sa konal dňa 25. apríla 2019 na tému Vzťahy medzi subjektami podieľajúcimi sa na spracúvaní osobných údajov podľa GDPR. Piaty klubový workshop s novou témou Zákon o kybernetickej bezpečnosti a vybrané súvisiace vykonávacie predpisy sa konal 30. mája 2019. Dňa 23. októbra 2019 o 15:00 sa konal šiesty klubový workshop, ktorý bol zameraný na celkový pohľad na AML, a na nedávne a očakávané zmeny v tejto oblasti.  Dňa 4. decembra 2019 sa konal siedmy klubový workshop na tému Konečný užívateľ výhod a konkrétne typické alebo zložité prípady určovania.

 

 

 

 

Podporované projekty

V rámci Iniciatívy za vládu zákona sme 18.2.2020 podporili stanovisko reagujúce na vládou schválené zrušenie diaľničných známok, zavedenie 13. dôchodkov, či zdvojnásobenie prídavkov na deti. Kriticky vnímame porušovanie pravidiel predvídateľného legislatívneho procesu, ku ktorým sa vláda v minulosti prihlásila. Zároveň odmietame, aby sa verejné financie zneužívali na predvolebnú kampaň.

 

 

 

Po kliknutí na VIAC sa dozviete viac informácií o nami podporovaných projektoch.

Zakladajúci členovia

 

Členovia