Prednášky pre študentov – Fakulta hospodárskej informatiky EU BA

Spolupracujeme s Fakultou hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde každý rok študentom prinášame rôzne zaujímavé témy. Témy prednášok sú zamerané na etiku účtovníka a audítora, etické dilemy, etiku v podnikaní a compliance, etické vzdelávanie vo firmách, spoločensky zodpovedné podnikanie a iné.

V prípade, že ste členom SCC a radi by ste sa do niektorej z aktivít zapojili, kontaktujte Katarínu Bairovú.

V prípade, že nie ste členom SCC, ale radi by ste nás pri niektorej z aktivít podporili, alebo máte pre nás podnety, využite prosím náš kontaktný formulár.