Predseda predstavenstva

Martin Sasinek

Manažér pre právo a compliance, Mercedes – Benz Slovakia s.r.o.


Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 

“Združenie Slovak Compliance Circle vnímam ako správnu platformu na presadzovanie princípov Etiky a Integrity v podnikateľskom prostredí. Je nutné sa aktívne podieľať na rozvoji tejto dôležitej stránky podnikania. V rámci združenia chcem presadzovať širšiu spoluprácu s úspešnými slovenskými firmami, podnikateľmi a startupmi.”

Predstavenstvo

Dušan Nitschneider

Partner, NITSCHNEIDER&PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.


Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 

„Dodržiavať predpisy a pravidlá nás učia už od škôlky. V SCC sa združuje skupina ľudí, ktorí na dodržiavanie pravidiel a etických noriem nezabudli a ich dodržiavanie považujú za dôležité. Len tak sa ako jednotlivci, ale aj ako spoločnosť, posunieme ďalej.“

 

Predstavenstvo

Lucia Rosiarová

Vedúca Compliance FCS & Reinsurance Slovensko, Swiss Re


Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 

Dodržiavanie platných právnych a regulačných požiadaviek v podnikaní je nevyhnutnosťou. Čo však formuje lídrov jednitlivých odvetví, je záväzok dodržiavať najvyššie etické normy. SCC aktívne presadzuje tieto hodnoty a podporuje ich implementáciu do interných procesov spoločností, a to bez ohľadu na ich veľkosť.“

Predstavenstvo

Pavol Adamec

Risk Consuling Executive Director, KPMG Slovensko spol. s r.o.


Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 

„Ako sa hovorí, karma nie je zdarma. Ak firma nemá vo svojej odpovedi na otázku – Kto sme a prečo sme tu? – rozmer etiky a transparentnosti, skôr alebo neskôr ju to dobehne. Slovak Compliance Circle vnímam ako unikátnu pôdu na zvyšovanie povedomia a výmenu skúseností firiem, ktoré veria, že podnikanie bez etiky a transparentnosti nie je možné.”

Predstavenstvo

Martin Podkonický

Vedúci oddelenia Právo a compliance, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.


Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu?

„Integritu, slušnosť a férovosť považujem za najdôležitejšie hodnoty. Združenie Slovak Compliance Circle vnímam ako platformu, v rámci ktorej môžeme rozvíjať aktivity a projekty smerujúce k lepšiemu ukotveniu týchto hodnôt v našom podnikateľskom prostredí.“

Predstavenstvo

Martin Jacko

Advokát a riadiaci partner v Lansky, Ganzger, Jacko & Partner v Bratislave a Prahe


Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu?

“Aj v dnešnej dobe sú etika, férovosť a integrita kľúčovými hodnotami, ktoré v podnikaní nesmú byť opomenuté. Mojím cieľom je naďalej aktívne dvíhať úroveň podnikateľskej etiky a pomáhať pri presadzovaní medzinárodných štandardov compliance pri zohľadnení právnych a kultúrnych špecifík slovenského podnikateľského prostredia.”

Predstavenstvo

Peter Bianchi

Vedúci oddelenia Právo, compliance a Risk-Management, Volkswagen Slovakia


Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu?

Compliance a etika v podnikaní kultivuje dôveru medzi podnikateľmi a ich zamestnancami, klientmi a ďalšími stakeholdermi. A bez dôvery sa podnikať nedá.“

Tajomník predstavenstva

Katarína Bairová

Tajomník predstavenstva, Slovak Compliance Circle


Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu?

„Morálka a etika patria k základným ľudským hodnotám. Tak isto vnímam, že etika a dodržiavanie pravidiel by mali byť hlboko zakorenené vo firemnej kultúre. Slovak Compliance Circle prostredníctvom svojich aktivít napomáha budovať etické podnikateľské prostredie na Slovensku.“

Martin Sasinek

Manažér pre právo a compliance, Mercedes – Benz Slovakia s.r.o.

Detail

Dušan Nitschneider

Partner, NITSCHNEIDER&PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.

Detail

Lucia Rosiarová

Vedúca Compliance FCS & Reinsurance Slovensko, Swiss Re

Detail

Pavol Adamec

Risk Consuling Executive Director, KPMG Slovensko spol. s r.o.

Detail

Martin Podkonický

Vedúci oddelenia Právo a compliance, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

Detail

Martin Jacko

Advokát a riadiaci partner v Lansky, Ganzger, Jacko & Partner v Bratislave a Prahe

Detail

Peter Bianchi

Vedúci oddelenia Právo, compliance a Risk-Management, Volkswagen Slovakia

Detail

Katarína Bairová

Tajomník predstavenstva, Slovak Compliance Circle

Detail