Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | O nás | Predstavenstvo SCC

Predstavenstvo SCC

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA 

Ľubica Vandáková
HB Reavis Slovakia, a.s., Group Compliance Officer
E-Mail: lubica.vandakova@hbreavis.com  

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 
“Povzbudzujme ku compliance. Zmocnime ľudí žiť compliance. Ruka v ruke s etikou. ”

 

 

 

 

 

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA

Naďa Roštek
Slovnaft, a.s., Riaditeľ útvaru Právne služby
E-mail: nada.rostek@slovnaft.sk

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 
“Compliance nie je len o nastavovaní pravidiel a kontrole dodržiavania najrôznejších regulácií a zákonov. Compliance musí  byť súčasťou DNA firmy, jej hodnôt, ktorými sa riadi nielen v biznise, ale aj napríklad vo vzťahu k svojim zamestnancom, pretavené do firemnej kultúry, ktorou spoločnosť skutočne každý deň žije. Máme pred sebou ešte veľký kus cesty, ale to, čo v tejto oblasti robíme aj v rámci Slovak Compliance Circle, mi absolútne dáva zmysel.”

 

 

 

Dajana Suchánková
Siemens Mobility, s.r.o., Regional Compliance Officer
E-mail: dajana.suchankova@siemens.com 

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 
“A. Sharplin považuje etiku za vedu, ktorá sa zaoberá dobrým a zlým, správnym a nesprávnym, ako aj morálnou povinnosťou a záväzkom. Združenie SCC už niekoľko rokov zmysluplne pomáha vytvoriť na slovenskom trhu dobré, správne a morálne, a teda trvalo udržateľné, podnikateľské prostredie. ”

 

 

 

 

Martin Sasinek
Mercedes – Benz Slovakia s.r.o., Manažér pre právo a compliance
E-mail: martin.sasinek@daimler.com

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 
“Združenie Slovak Compliance Circle vnímam ako správnu platformu na presadzovanie princípov Etiky a Integrity v podnikateľskom prostredí. Je nutné sa aktívne podieľať na rozvoji tejto dôležitej stránky podnikania. V rámci združenia chcem presadzovať širšiu spoluprácu s úspešnými slovenskými firmami, podnikateľmi a startupmi.”

 

 


 

Marek Šimončič
Atos IT Solutions and services s.r.o., General Counsel
E-mail: marek.simoncic@atos.net

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 
“Koncept SCC ma zaujal predovšetkým z dôvodu, že jeho piliere tvoria jednotlivci, ktorých osobne považujem za správnych a etických odborníkov, ktorí majú snahu prispieť k zlepšeniu transparentnosti a všeobecne povedané kultúry v rámci nášho podnikateľského prostredia.”

 

 

 

 

Pavol Adamec
KPMG Slovensko spol. s r.o., Risk Consuling Executive Director
E-mail: padamec@kpmg.sk

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 
"Ako sa hovorí, karma nie je zdarma. Ak firma nemá vo svojej odpovedi na otázku - Kto sme a prečo sme tu? - rozmer etiky a transparentnosti, skôr alebo neskôr ju to dobehne. Slovak Compliance Circle vnímam ako unikátnu pôdu na zvyšovanie povedomia a výmenu skúseností firiem, ktoré veria, že podnikanie bez etiky a transparentnosti nie je možné.

 

 

 

 

Martin Podkonický
Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Head Of Legal at Jaguar Land Rover Slovakia
E-mail: mpodkoni@jaguarlandrover.com

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu? 

„Integritu, slušnosť a férovosť považujem za najdôležitejšie hodnoty. Združenie Slovak Compliance Circle vnímam ako platformu, v rámci ktorej môžeme rozvíjať aktivity a projekty smerujúce k lepšiemu ukotveniu týchto hodnôt v našom podnikateľskom prostredí.“

 

 

 

 

 

 

TAJOMNÍK PREDSTAVENSTVA

Katarína Bairová
E-mail: tajomnik@slovakcompliancecircle.sk