Predseda poradného výboru

Ivan SkalošIng. Ivan Skaloš je skúsený expert v oblasti podnikateľskej etiky, compliance a riadenia rizík. Po začiatkoch v oblasti finančného auditu sa od roku 2005 v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. venoval oblasti podnikových financií, biznis analýz, riadenia rizík a budovania vnútorného kontrolného prostredia. V rokoch 2007 až 2021 v spoločnosti zastával pozíciu Compliance officera, v rámci ktorej v rokoch 2017 až 2021 pribral zodpovednosť aj za sesterskú spoločnosť T-Mobile Czech republic, a.s. Ivan sa venuje publikačnej činnosti, prednáša na univerzitách a od februára 2018 do decembra 2019 zastával funkciu predsedu predstavenstva Slovak Compliance Circle.

Poradný výbor

Martin Jacko

Advokát, riadiaci partner LGP Bratislava, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.


JUDr. Martin Jacko stál pri vzniku záujmového združenia Slovak Compliance Circle. Martin pôsobil dve funkčné obdobia ako člen predstavenstva v SCC. Martin plánuje zúročiť svoje odborné know-how z oblasti práva a komplexného strategického poradenstva klientom v advokácii, získané rozsiahle skúseností z doterajšieho pôsobenia v predstavenstve združenia SCC a znalosť vnútorných procesov pre efektívne fungovanie Poradného výboru.

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

„Verím, že sa raz dostaneme do stavu, že v spoločnosti budú akceptované a dodržiavané všeobecné štandardy, ktoré budú vychádzať z medzinárodných štandardov a zohľadňovať aj právne a kultúrne špecifiká slovenského podnikateľského prostredia. Mojim cieľom je pomôcť vytvoriť orgán, ktorý bude na jednej strane pevnou oporou činností združenia a bude schopný správne usmerniť jeho témy a aktivity, avšak na druhej strane bude pre združenie hodnotným zdrojom nových myšlienok pochádzajúcich z poradenských sfér. Som presvedčený, že moje doterajšie skúsenosti z pôsobenia v združení a v oblasti compliance budú dobrým základom pre naplnenie tohto cieľa.“ 

Poradný výbor

Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Profesorka, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave


Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. pôsobí na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedecko-výskumnej a pedagogickej práce sa venuje podnikateľskej etike, etike v personálnom manažmente, vedeniu ľudí, organizačnému správaniu a interkultúrnemu manažmentu. Je autorkou a spoluautorkou viacerých knižných publikácií, publikuje v prestížnych  domácich i zahraničných vedeckých časopisoch. Pracovala vo viacerých slovenských a medzinárodných vedecko-výskumných projektoch.

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

Spoluprácu s SCC považujem za výbornú príležitosť pre zbližovanie vedy a praxe na Slovensku. Výhody z našej spolupráce môžu čerpať jednak študenti, pre ktorých členovia SCC robia prednášky, akademici, ktorí dostanú väčší priestor pre svoj výskum v podnikoch, ktoré sú členmi SCC a tiež manažéri podnikov združených v SCC, ktorí môžu čerpať z unikátnych znalostí vedcov za účelom etického rozvoja svojich podnikov.  Motto SCC plne vystihuje dôvody, pre ktoré sa na FM UK snažíme rozvíjať našich študentov, budúcich manažérov, v oblasti podnikateľskej etiky. Som pevne presvedčená, že propagácia princípov podnikateľskej etiky a tvorba transparentného podnikateľského prostredia sú pre udržateľnú budúcnosť našej spoločnosti absolútne nevyhnutné.“

Poradný výbor

Tatiana Valentová

Data protection expert, Algger


Tatiana Valentová je špecialistkou v oblasti ochrany osobných údajov. Svoje bohaté skúsenosti získala najmä ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a riaditeľka odboru kontroly. Vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií v pozícii bezpečnostného analytika má skúsenosti s praktickou aplikáciou bezpečnostných opatrení slúžiacich na ochranu informácií, ako aj s aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem pri ich príprave. Svoje praktické skúsenosti zúročila aj pri príprave novej legislatívy v ochrane osobných údajov a sekundárnych predpisov v súvislosti s účinnosťou európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). V rámci ochrany osobných údajov sa v súčasnosti špecializuje na ochranu súkromia, bezpečnosť informácií a komplexnú implementáciu GDPR do praktického prostredia spoločností. Tatiana publikuje v oblasti ochrany osobných údajov, spolupracuje s niekoľkými medzinárodnými organizáciami v oblasti ochrany súkromia a výkonu auditu. Prednáša na konferenciách, vedie semináre a workshopy tematicky zamerané na ochranu osobných údajov, bezpečnosť a dopady na práva a slobody fyzických osôb. Je autorkou praktického komentára ku GDPR.

Poradný výbor

Michal RuttkayPoradný výbor

Alexander Nagy

Deloitte Advisory s.r.o., Partner


Ing. Alexander Nagy je partnerom oddelenia forenzných služieb v Slovenskej a Českej republike a zároveň zodpovedá za forenzné služby v regióne strednej Európy. Má viac ako 20 rokov odborných skúseností v oblasti forenzného účtovníctva a vyšetrovania podvodov. Okrem dlhoročných skúseností v oblasti externého poradenstva, Alexander pracoval šesť rokov ako vedúci oddelenia compliance v jednej z najväčších bánk v ČR. Má praktické skúsenosti v oblasti účtovníctva, financií a obchodných praktík, protokolov a právnych predpisov a zameriava sa na prevenciu a detekciu interných a externých pochybení, vrátane pochybení súvisiacich s regulačnými požiadavkami.

 

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

„Spoluprácu s SCC považujem za jedinečnú príležitosť na podporu princípov podnikateľskej etiky a compliance prostredníctvom zdieľania poznatkov a praktických skúseností. Verím, že práve otvorená diskusia a aktívna propagácia danej témy prinesie požadované výsledky. K cieľom SCC by som chcel prispieť najmä praktickým pohľadom na vec a skúsenosťami nadobudnutými počas projektov, ktoré mi poskytli prehľad o úrovni a povedomí o compliance vo viacerých odvetviach. Som presvedčený, že dôsledným sledovaním cieľov združenia dokážeme pozdvihnúť úroveň podnikateľskej etiky a compliance a dosiahnuť tak transparentné a skutočne etické správanie podnikateľských subjektov.“

Ivan Skaloš

Detail

Martin Jacko

Advokát, riadiaci partner LGP Bratislava, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Detail

Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Profesorka, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Detail

Tatiana Valentová

Data protection expert, Algger

Detail

Michal Ruttkay

Detail

Alexander Nagy

Deloitte Advisory s.r.o., Partner

Detail

Používaním stránok prevádzkovaných Slovak Compliance Circle súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasím Viac info