Predseda Poradného výboru

Judr. Martin Jacko

Advokát, riadiaci partner LGP Bratislava, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.


JUDr. Martin Jacko stál pri vzniku záujmového združenia Slovak Compliance Circle. Martin pôsobil dve funkčné obdobia ako člen predstavenstva v SCC. Martin plánuje zúročiť svoje odborné know-how z oblasti práva a komplexného strategického poradenstva klientom v advokácii, získané rozsiahle skúseností z doterajšieho pôsobenia v predstavenstve združenia SCC a znalosť vnútorných procesov pre efektívne fungovanie Poradného výboru.

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

„Verím, že sa raz dostaneme do stavu, že v spoločnosti budú akceptované a dodržiavané všeobecné štandardy, ktoré budú vychádzať z medzinárodných štandardov a zohľadňovať aj právne a kultúrne špecifiká slovenského podnikateľského prostredia. Mojim cieľom je vytvoriť orgán, ktorý bude na jednej strane pevnou oporou činností združenia a bude schopný správne usmerniť jeho témy a aktivity, avšak na druhej strane bude pre združenie hodnotným zdrojom nových myšlienok pochádzajúcich z poradenských sfér. Som presvedčený, že moje doterajšie skúsenosti z pôsobenia v združení a v oblasti compliance budú dobrým základom pre naplnenie tohto cieľa.“ 

Poradný výbor

Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Profesorka, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave


Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. pôsobí na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedecko-výskumnej a pedagogickej práce sa venuje podnikateľskej etike, etike v personálnom manažmente, vedeniu ľudí, organizačnému správaniu a interkultúrnemu manažmentu. Je autorkou a spoluautorkou viacerých knižných publikácií, publikuje v prestížnych  domácich i zahraničných vedeckých časopisoch. Pracovala vo viacerých slovenských a medzinárodných vedecko-výskumných projektoch.

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

Spoluprácu s SCC považujem za výbornú príležitosť pre zbližovanie vedy a praxe na Slovensku. Výhody z našej spolupráce môžu čerpať jednak študenti, pre ktorých členovia SCC robia prednášky, akademici, ktorí dostanú väčší priestor pre svoj výskum v podnikoch, ktoré sú členmi SCC a tiež manažéri podnikov združených v SCC, ktorí môžu čerpať z unikátnych znalostí vedcov za účelom etického rozvoja svojich podnikov.  Motto SCC plne vystihuje dôvody, pre ktoré sa na FM UK snažíme rozvíjať našich študentov, budúcich manažérov, v oblasti podnikateľskej etiky. Som pevne presvedčená, že propagácia princípov podnikateľskej etiky a tvorba transparentného podnikateľského prostredia sú pre udržateľnú budúcnosť našej spoločnosti absolútne nevyhnutné.“

Poradný výbor

Prof. PhDr. Anna Remišová, PhD.

Profesorka, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave


Prof. PhDr. Anna Remišová, PhD.  je uznávanou odborníčkou v oblasti manažérskej a podnikateľskej etiky a etických kódexov. Je priekopníčkou rozvoja podnikateľskej etiky a stála pri jej zrode na Slovensku. Je medzinárodne uznávanou autorkou mnohých publikácií a článkov o podnikateľskej a manažérskej etike, etických kódexoch, etickom poradenstve, etickom vedení ľudí a o spoločenskej zodpovednosti podnikov. Prednáša nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

„Moju účasť  v Poradnom výbore SCC si veľmi vážim. Po prvé preto, lebo samotné SCC považujem za vysoko odbornú a inšpiratívnu inštitúciu, ktorá na Slovensku aktívne podporuje etiku v podnikaní. Po druhé preto, lebo mám možnosť svojimi postrehmi a poznatkami prospieť k odkrývaniu nových nepreskúmaných oblastí v rozvoji  podnikateľskej etiky v praxi.“

Poradný výbor

Ivan Skaloš

Group Compliance Officer, Slovak Telekom, a.s.


Od roku 2005 pôsobí v spoločnosti Slovak Telekom, a.s., v ktorej bol zodpovedný za oblasť podnikových financií, biznis analýz, riadenia rizík a budovania vnútorného kontrolného prostredia. V roku 2007 prevzal pozíciu Compliance officera, ktorú vykonáva dodnes. Od začiatku roka 2017 v tejto funkcii zodpovedá aj za sesterskú spoločnosť T-Mobile Czech republic, a.s. Ivan sa venuje publikačnej činnosti, prednáša na univerzitách a od februára 2018 do decembra 2019 zastával funkciu predsedu predstavenstva Slovak Compliance Circle.

Poradný výbor

Tatiana Valentová

Data protection expert, Algger


Tatiana je špecialistkou v oblasti ochrany osobných údajov. Svoje bohaté skúsenosti získala najmä ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a riaditeľka odboru kontroly. Vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií v pozícii bezpečnostného analytika má skúsenosti s praktickou aplikáciou bezpečnostných opatrení slúžiacich na ochranu informácií, ako aj s aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem pri ich príprave. Svoje praktické skúsenosti zúročila aj pri príprave novej legislatívy v ochrane osobných údajov a sekundárnych predpisov v súvislosti s účinnosťou európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). V rámci ochrany osobných údajov sa v súčasnosti špecializuje na ochranu súkromia, bezpečnosť informácií a komplexnú implementáciu GDPR do praktického prostredia spoločností. Tatiana publikuje v oblasti ochrany osobných údajov, spolupracuje s niekoľkými medzinárodnými organizáciami v oblasti ochrany súkromia a výkonu auditu. Prednáša na konferenciách, vedie semináre a workshopy tematicky zamerané na ochranu osobných údajov, bezpečnosť a dopady na práva a slobody fyzických osôb. Je autorkou praktického komentára ku GDPR.

Poradný výbor

Michal RuttkayPoradný výbor

Alexander Nagy

Deloitte Advisory s.r.o., Partner


Ing. Alexander Nagy je partnerom oddelenia forenzných služieb v Slovenskej a Českej republike a zároveň zodpovedá za forenzné služby v regióne strednej Európy. Má viac ako 20 rokov odborných skúseností v oblasti forenzného účtovníctva a vyšetrovania podvodov. Okrem dlhoročných skúseností v oblasti externého poradenstva, Alexander pracoval šesť rokov ako vedúci oddelenia compliance v jednej z najväčších bánk v ČR. Má praktické skúsenosti v oblasti účtovníctva, financií a obchodných praktík, protokolov a právnych predpisov a zameriava sa na prevenciu a detekciu interných a externých pochybení, vrátane pochybení súvisiacich s regulačnými požiadavkami.

 

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

„Spoluprácu s SCC považujem za jedinečnú príležitosť na podporu princípov podnikateľskej etiky a compliance prostredníctvom zdieľania poznatkov a praktických skúseností. Verím, že práve otvorená diskusia a aktívna propagácia danej témy prinesie požadované výsledky. K cieľom SCC by som chcel prispieť najmä praktickým pohľadom na vec a skúsenosťami nadobudnutými počas projektov, ktoré mi poskytli prehľad o úrovni a povedomí o compliance vo viacerých odvetviach. Som presvedčený, že dôsledným sledovaním cieľov združenia dokážeme pozdvihnúť úroveň podnikateľskej etiky a compliance a dosiahnuť tak transparentné a skutočne etické správanie podnikateľských subjektov.“

Judr. Martin Jacko

Advokát, riadiaci partner LGP Bratislava, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Detail

Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Profesorka, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Detail

Prof. PhDr. Anna Remišová, PhD.

Profesorka, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Detail

Ivan Skaloš

Group Compliance Officer, Slovak Telekom, a.s.

Detail

Tatiana Valentová

Data protection expert, Algger

Detail

Michal Ruttkay

Detail

Alexander Nagy

Deloitte Advisory s.r.o., Partner

Detail

Používaním stránok prevádzkovaných Slovak Compliance Circle súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasím Viac info