Členstvo v SCC

Slovak Compliance Circle bolo založené v decembri 2013 Slovensko-nemeckou priemyselnou a obchodnou komorou (SNOPK) v spolupráci s KPMG Slovensko a advokátskou kanceláriou Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte. V súčasnosti má združenie 36 členov, ktorí reprezentujú rôzne priemyselné odvetvia na Slovensku.

Zakladajúci členovia

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Udržanie dynamiky bez ohľadu na to, aké zložité je prostredie závisí od vašej schopnosti vidieť veci v perspektíve a sústrediť sa na vaše ciele. Práve takáto vízia drží tých najlepších na čele rebríčka. KPMG vedie k poskytovaniu jasných a realizovateľných rád klientom na celom svete.

Slovak Compliance Circle predstavuje vynikajúcu iniciatívu pre zdieľanie osvedčených postupov v oblasti compliance nástrojov a metodológií rovnako ako príležitosť šíriť, implementovať učiť sa z medzinárodných štandardov etického správania v rámci slovenského podnikateľského prostredia. SCC predstavuje krok správnym smerom z pohľadu súčasných I budúcich biznis lídrov. Som presvedčený o tom, že táto iniciatíva bude prínosom nie len pre nich ale i pre ich spolupracovníkov či celkovú ekonomiku ako takú.”

 

Viac o členovi Menej o členovi

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

LANSKY, GANZGER + partner (LGP) patrí medzi najväčšie medzinárodné právnické firmy v strednej Európe s viac ako 100 právnikmi a zamestnancami z 20 krajín. LGP s kanceláriami v Bratislave, Viedni (Rakúsko), Astane / Nursultane (Kazachstan) a Skopje (Severné Macedónsko) má bohaté dlhoročné skúsenosti a ponúka svojim klientom individuálne, strategické a pragmatické riešenia. LGP poskytuje právne služby významným spoločnostiam a verejným inštitúciám vo všetkých oblastiach podnikania a počas svojej 12 ročnej existencie sa kancelária v Bratislave stala významným kompetenčným centrom a základným pilierom medzinárodnej skupiny LGP. Nakoľko je spoločnosť jedným zo zakladajúcich členov SCC asociácie, vždy kládla dôraz na dodržiavanie princípov podnikateľskej etiky, ktoré sú nevyhnutné pri poskytovaní právnych služieb.

„Vzhľadom na fakt, že jedným z kľúčových problémov podnikateľského prostredia v strednej Európe je netransparentné a neetické správanie ľudí v rôznych spoločenských vrstvách, ktoré v mnohých prípadoch vedie ku korupcii, a neschopnosť verejného sektora toto správanie zmeniť; neprestávame veriť, že podnikatelia, ktorí majú skutočný vplyv, by mali prevziať zodpovednosť za stanovenie pravidiel, ktoré by ďalej mali byť všeobecne akceptované v oblasti compliance v rámci slovenského podnikateľského prostredia. V našej každodennej práci  sa stretávame s negatívnymi dopadmi neetického správania, preto by sme v rámci našej angažovanosti v rámci SCC chceli svojimi skúsenosťami prispieť k pozitívnym zmenám podnikateľského prostredia.“

Viac o členovi Menej o členovi

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora /SNOPK/

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora /SNOPK/ podporuje ekonomické vzťahy medzi Nemeckom a Slovenskom. Je prvým kontaktým miestom pri bilaterálnom biznise.

SCC je dôležitým krokom na ceste k transparentnejšiemu podnikateľskému prostrediu na Slovensku. Členovia SCC sú pioniermi v oblasti compliance. Ich snahou je vzájomné učenie sa a šírenie presvedčenia, že compliance je dôležitou ingredienciou moderného manažmentu. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora s hrdosťou podporuje toto úsilie.”

Viac o členovi Menej o členovi

Členovia

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Atos je medzinárodná spoločnosť poskytujúca IT služby s ročnými tržbami vo výške 8,8 miliardy Eur a so 77 000 zamestnancami v 47 krajinách sveta. Atos prináša poradenstvo, systémovú integráciu a managed services, pričom poskytuje služby celosvetovej klientskej základni. Naše odborné znalosti pokrývajú širokú škálu  špecializácií. Pracujeme pre zákazníkov z nasledovných odvetví: Priemysel, maloobchod a služby, Verejná správa, Zdravotníctvo a Doprava, Finančné služby, Telekomunikácie, Médiá a technológie, Enerhetika a podniky verejných služieb. Spoločnosť Atos je celosvetovým partnerom Olympijských a  Paralympijských hier a je kótovaná na parížskej burze NYSE Euronext. Spoločnosť Atos pôsobí pod značkami Atos, Atos Consulting & Technology Services, Worldline a Atos Worldgrid.

Viac o členovi Menej o členovi

beluga s.r.o.

Poradenská spoločnosť beluga s.r.o. je na trhu už dvanásť rokov a svojím klientom z finančného, telekomunikačného a verejného sektoru prináša riešenia prispôsobené ich očakávaniam a reálnemu stavu. Spoločnosť je zameraná na efektívne zlepšovanie podnikovej kultúry a výkonnosti. Svojimi poradenskými a audítorskými službami zameranými nielen na manažérske riadenie IT rizík, informačnú bezpečnosť a ochranu dát v súlade s reguláciou a štandardami, ale i manažérske poradenstvo, procesné riadenie a projektové a programové riadenie sa snaží posúvať vpred svojich klientov ako partnerov, ktorý kladú dôraz na dôvernosť, bezpečnosť a integritu. Profesionalita pre túto spoločnosť znamená efektívny výkon, optimálne riešenia, zodpovednosť, kompetentnosť, svedomitosť a precíznosť.

„Naša vízia sa spája s iniciatívou SCC, presadzovanie princípov compliance a podnikateľskej etiky na Slovensku považujeme ako kriticky dôležité v prínose pre celú našu spoločnosť. Pri poskytovaní poradenských služieb kladieme dôraz na etické princípy a transparentnosť a sme radi, keď sa nám spolu s našimi klientami darí zvyšovať dôveryhodnosť v podnikateľské prostredie. Spojenie sa pri presadzovaní týchto princípov s ostatnými členmi SCC bolo pre nás prirodzeným krokom."

"Jeden človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám (William Wilberforce).“  

Viac o členovi Menej o členovi

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s., organizačná zložka

CMS má za sebou dlhú históriu pôsobenia na Slovensku, kde začala poskytovať právne poradenstvo už od prvej vlny veľkej privatizácie v 90. rokoch minulého storočia. V roku 2017 po viac ako dvoch desaťročiach poskytovania právneho poradenstva cez asociácie s miestnymi advokátskymi kanceláriami otvorili svoju vlastnú pobočku v Bratislave.​

​Tím skúsených právnikov sa podieľal na mnohých významných cezhraničných transakciách, vrátane ich financovania a M&A, reštrukturalizácie, investícií do nehnuteľností, či výstavby nových projektov. Skúsení slovenskí advokáti úzko spolupracujú s medzinárodnými právnikmi, ktorí sídlia v Prahe, Londýne a v krajinách naprieč strednou a východnou Európou, aby tak mohli klientom poskytnúť ten najlepší možný servis v súvislosti s komplexnými cezhraničnými transakciami.​ Poskytujú právne služby v plnom rozsahu. Či už akvizíciu, komplexné riešenie regulačných otázok alebo poradenstvo s každodennými právnymi otázkami.

"Ako popredná medzinárodná advokátska kancelária pôsobiaca dlhé roky na Slovensku cítime, že je nesmierne dôležité mať pozitívny vplyv na spoločnosť a krajinu, v ktorej pôsobíme. Veríme, že členstvom v SCC pomôžeme podporiť skutočné zmeny v podnikateľskom prostredí presadzovaním transparentnosti a dodržiavania predpisov. Integrita a transparentnosť sú základnými hodnotami CMS, a preto stať sa členom SCC odráža naše základné presvedčenie ako firmy.“

Viac o členovi Menej o členovi

Continental Matador Rubber, s.r.o.

Continental Matador Rubber, s.r.o. je  výrobno-obchodná spoločnosť, ktorá je od 2.11. 2007 členom skupiny Continental. Zaoberá sa výrobou, predajom pneumatík a dopravných pásov pre gumárenský priemysel. Od 1.1.2011 funguje v rámci korporácie Continental centralizovaný Compliance úsek, ktorý má svojho zástupcu i v rámci Slovenskej republiky. Je ním JUDr. Andrea Grijpma, ktorá zastupuje spoločnosť i v SCC. Poslaním Compliance organizácie v rámci koncernu Continental je zabezpečenie dodržiavania všetkých príslušných právnych predpisov, ako aj zabezpečenie dodržiavania relevantných interných pravidiel manažmentom a všetkými zamestnancami. Compliance organizácia sa zameriava na klúčové oblasti, ktorými sú kartely, korupcia a iné podvodné aktivity.

"Problematika Compliance ako i pojem samotný sú stále pre väčšinu slovenských podnikateľov neznámou. SCC je v mojich očiach výborný prostriedok, ako možno zvýšiť povedomie podnikateľov v oblasti Compliance a biznis etiky a ako im zároveň ukázať, že konanie v súlade s pravidlami Compliance už nie je viac bremenom, ale konkurenčnou výhodou!"

 

Viac o členovi Menej o členovi

DHL Exel Slovakia, s. r. o.

S globálnou sieťou vo viac než 220 krajinách a územiach na celom svete je DHL najmedzinárodnejšou spoločnosťou sveta a vie ponúknuť riešenia pre takmer nekonečné číslo logistických potrieb. DHL je súčasťou poprednej svetovej poštovej a logistickej spoločnosti Deutsche Post DHL Group a zahŕňa divízie DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding, DHL Freight a DHL Supply Chain. DHL Supply Chain Slovensko ponúka širokej škále zákazníkov integrované logistické riešenia a komplexné logistické služby ako  skladovanie, preprava, služby s pridanou hodnotou nielen v Slovenskej republike, ale taktiež aj na mnohých iných trhoch. Verí v spoluprácu so svojimi zákazníkmi  a na základe svojich odborných skúseností ponúka komplexné na mieru šité logistické riešnia. DHL Supply Chain na Slovensku spolupracuje s mnohými miestnymi a celosvetovými značkami z automobilového, technologického, spotrebného, maloobchodného a strojárského - výrobného odvetvia. DHL Exel Slovakia patrí do divízie DHL Supply Chain a je pobočkou špecializovanou na automobilový priemysel.

“Sme profesionáli v automobilovom priemysle s výrazným podielom na slovenskom logistickom trhu. Podporujeme zákazníka pri nových projektoch, neustále modernizujeme a optimalizujeme procesy, dbáme na bezpečnosť a kvalitu, chránime životné prostredie a sme spoločensky zodpovední.”

Viac o členovi Menej o členovi

DXC Technology

DXC Technology vznikla 3. apríla 2017 a to spojením dvoch celosvetových spoločností: divízie HPE Enterprise Services  a spoločnosti CSC. Týmto zlúčením sa na trh uviedla nová spoločnosť a značka DXC Technology, ktorá na Slovensku pôsobí pod obchodným menom Enterprise Services Slovakia, s.r.o.​ Pred  vznikom DXC Technology,  pôvodná spoločnosť HPE pôsobila na trhu od roku 1967. V roku 2000 vznikol samostatný právny subjekt Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., ktorý slovenským zákazníkom poskytoval komplexné portfólio služieb najväčšej svetovej technologickej spoločnosti. DXC Technology je poprednou svetovou nezávislou spoločnosťou poskytujúcou end-to-end IT služby novej generácie. Zameriava sa na tvorbu riešení a služieb, ktoré pomáhajú klientom napredovať a rozvíjať ich spoločnosti v dobe digitálnej transformácie  s využitím dostupných technologických inovácií a skúseností. Ako globálny technologický líder má k dispozícii zdroje, globálne skúsenosti aj prostriedky na pomoc klientom s využitím najnovších technológií. V súčastnosti má pobočky vo viac ako 70 krajinách sveta a zamestnáva okolo 150.000 ľudí.

Viac o členovi Menej o členovi

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Český a slovenský tím advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland tvorí tím viac ako 50 právnikov v Prahe a Bratislave. Patríme medzi najvýznamnejšie advokátske kancelárie v Českej republike a na Slovensku. Právne služby našim klientom poskytujeme od roku 2004. Naši advokáti majú rozsiahle skúsenosti hlavne v oblasti obchodného a korporátneho práva, vrátane oblasti fúzií a akvizícií, pracovného práva, súdnych sporov, práva nehnuteľností, životného prostredia a energetiky, i v ďalších oblastiach súvisiacich s podnikaním. Naším cieľom je vždy nájsť najlepšie riešenie pre konkrétnu situáciu. Počúvame našich klientov, rozumieme ich biznisu a chápeme, čo potrebujú. Pracujeme rýchlo a efektívne. Komunikujeme zrozumiteľne. Naše riešenia sú praktické a nebojíme sa za ne prevziať zodpovednosť. Vážime si, že naši klienti s nami spolupracujú dlhodobo a že sme pre nich partnerom v oblastiach, v ktorých potrebujú právnu istotu.

"Možnosť členstva v SCC nás zaujala z viacerých dôvodov. V prvom rade ho vnímame ako užitočnú platformu pre zdieľanie a získavanie know-how v slovenských pomeroch, čo nám umožní poskytovať ešte kvalitnejšie služby naším klientom. V ďalšom rade oceňujeme snahu SCC rozširovať povedomie o dôležitosti transparentnosti v podnikaní a v skutočnosti, že korektné podnikanie je nielen iba spĺňanie zákonných podmienok, ale malo by zahŕňať aj širšie spektrum etických hodnôt, pričom by sme radi prispeli v tejto snahe."

Viac o členovi Menej o členovi

HB Reavis Slovakia a.s.

HB Reavis je poskytovateľ pracovných priestorov, pôsobiaci nielen v Bratislave, ale aj v Prahe, Varšave, Budapešti, Berlíne a Londýne. Spoločnosť naprieč trhmi, kde pôsobí, dokončila unikátne mestotvorné projekty, ktorých podlahová plocha dokopy presiahla už 1,1 milióna m2, s plánmi ďalšieho 1,2 milióna m2. Medzi unikátne projekty patria napríklad zóna Nové Nivy so Stanicou Nivy, varšavské Varso Place, Agora v Budapešti, projekt DSTRCT v Berlíne či londýnsky projekt One Waterloo, ktorý sa spolu s ostatnými radí medzi najväčšie projekty v Európe. Aj vďaka týmto projektom zaradil prestížny časopis PropertyEU spoločnosť HB Reavis na najvyššiu priečku medzi všetkými hráčmi na európskom developerskom trhu.

Okrem pracovných priestorov, šitých na mieru, spoločnosť ponúka aj extra pridané služby, ktoré z pracovného prostredia robia miesto podporujúce wellbeing a produktivitu jeho užívateľov. Klienti tak majú k dispozícií konzultantskú službu Origameo, ktorá radí firmám ako efektívne využívať priestor, službu Symbiosy – technologickú smart platformu pomáhajúcu využívať potenciál priestoru alebo službu More, ktorá poskytuje bikesharing, službu concierge a organizuje podujatie podporujúce zdravý životný štýl. Súčasťou balíčka HB Reavis je taktiež možnosť využívať európsku coworkingovú platformu HubHub či flexibilné pracovné priestory Qubes, ktoré v Bratislave nájdete v najvyššej budove Slovenska, Nivy Tower.

Viac o členovi Menej o členovi

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.

Viac o členovi Menej o členovi

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Komerční banka patrí medzi popredné bankové inštitúcie v Českej republike a v regióne strednej a východnej Európy. Na Slovensku Komerční banka obsluhuje svojich korporátnych klientov prostredníctvom Komerční banky, a.s., pobočka zahraničnej banky, ktorá sa orientuje najmä na veľké a stredné firmy. V korporátnom bankovníctve sme kvalitným partnerom s komplexnými finančnými riešeniami pre našich klientov i vďaka dispozícii know-how materskej KB a synergii v rámci skupín KB a Société Générale.

„Iniciatíva Slovak Compliance Circle vznikla ako reakcia na úroveň etického správania sa všeobecne aplikovaného a akceptovaného na slovenskom trhu v rámci slovenského podnikateľského prostredia. KBSK sa hlási k princípom podnikateľskej etiky a compliance. Z tohto dôvodu považujeme členstvo v SCC za vhodnú formu podpory presadzovania, propagovania a  rozvíjania úrovne etických a compliance štandardov slovenskej podnikateľskej komunity. KBSK má prostredníctvom SCC možnosť pozitívne ovplyvňovať podnikateľské prostredie v oblasti compliance a zároveň má prístup k aktuálne zaujímavým a dôležitým informáciám, diskusiám a témam.“

Viac o členovi Menej o členovi

Magna International Europe GmbH

Spoločnosť Magna International Europe GmbH so sídlom v Rakúsku je súčasťou medzinárodnej skupiny Magna International Inc so sídlom v Kanade založenej v roku 1957.  Sme popredný svetový dodávateľ automobilovému priemyslu, zameraný na poskytovanie nových riešení a technológií pre mobilitu, ktoré zmenia svet. Naše produkty nájdete vo väčšine dnešných vozidiel a pochádzajú z 342 výrobných operácií a 91 vývojových, inžinierskych a obchodných centier v 27 krajinách vrátane Slovenska. Máme viac ako 158 000 zamestnancov zameraných na poskytovanie vynikajúcej hodnoty našim zákazníkom prostredníctvom inovatívnych procesov a výroby na svetovej úrovni.

"Sme veľmi hrdí na úspech, ktorý sme dosiahli, a tiež na reputáciu a dôveryhodnosť, ktorú sme si vybudovali. Preto pokladáme za veľmi dôležité, aby každý z nás prispel k ochrane dosiahnutých úspechov poctivosťou a s morálnou integritou. Compliance predstavuje kompas ako nestratiť požiadavky na poctivosť, férovosť, etické štandardy a morálnu integritu zo zreteľa. Zároveň je to významný nástroj na zabezpečenie konania v súlade s predpismi a požiadavkami regulácií. Vždy si kladieme za cieľ vysoký štandard a rovnaké požiadavky na etické a poctivé správanie očakávame aj od našich obchodných partnerov a dodávateľov. Slovak Compliance Circle vnímame ako významnú platformu na zvyšovanie povedomia compliance a posilnenie budovania skutočne transparentného podnikateľského prostredia."

Viac o členovi Menej o členovi

MATADOR HOLDING, a.s.

MATADOR Group je jedna z najväčších priemyselných skupín na Slovensku. Na trhu pôsobí už viac ako 113 rokov, pričom dnes vo výrobe, ale aj výskume a vývoji zamestnáva vyše 2 600 ľudí na Slovensku i v zahraničí. Spoločnosť si vybudovala kľúčovú pozíciu systémového dodávateľa služieb a výrobkov pre automobilový, ako aj všeobecný priemysel v strednej Európe. Ponúka služby v oblasti dizajnu, inžinieringu, sériovej výroby komponentov, priemyselnej automatizácie a výroby lisovacích nástrojov pre špičkové európske automobilky. Okrem toho sa aktívne podieľa aj na výskume a vývoji nových technológií a nových materiálov pre automobilový priemysel. MATADOR Group je dnes prémiovým a najväčším slovenským subdodávateľom pre automobilový priemysel v regióne strednej a východnej Európy.

„Podnikanie so sociálnou zodpovednosťou a v súlade s legislatívnymi normami je základom našich kľúčových hodnôt. Náš etický kódex zaväzuje všetkých zamestnancov konať v súlade s etickými princípmi a bezúhonne pri dosahovaní cieľov. Obsahuje princípy správania sa nielen pre zamestnancov spoločnosti, ale aj externých partnerov, ktorí s nami spolupracujú. Veríme, že férové podnikateľské prostredie je nevyhnutné pre úspešný a dlhodobý vývoj každej spoločnosti. Preto MATADOR Group podporuje Slovak Compliance Circle.“

Viac o členovi Menej o členovi

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

poločnosť Mercedes-Benz Slovakia je importér vozidiel Mercedes-Benz, Smart, Fuso a Setra. Bola založená v roku 1990 ako Motor-Car Wiesenthal a za viac ako 25 rokov je spoľahlivým partnerom v automobilovom odvetví. Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. je v 100% vlastníctve medzinárodného koncernu Daimler AG, ktorý patrí z celosvetového hľadiska medzi lídrov v automobilovom priemysle.
"V rámci celého koncernu Daimler chápeme, že Compliance znamená dodržiavanie všetkých zákonov, predpisov a záväzkov, ktoré sa vzťahujú na náš obchodný model vrátane príslušných interných smerníc a postupov ovplyvňujúce každodenné činnosti spoločnosti. Dodržiavanie zákonov a hodnôt bolo vždy v centre  podnikateľskej etiky našej spoločnosti a preto sa riadime heslom: "Compliance nie je pre nás možnosť, je to integrálna súčasť a trvalý prvok našej  firemnej kultúry“. Chceme, aby tieto hodnoty boli reprezentované všetkými zamestnancami na každom stupni riadenia našej spoločnosti."
Viac o členovi Menej o členovi

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Skupina MetLife, Inc. je popredným poskytovateľom finančných služieb, životného či dôchodkového poistenia, ale aj zamestnaneckých výhod. Na Slovensku pôsobí ako pobočka poisťovne z iného členského štátu (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby). Ponúkame životné poistenie, poistenie úrazu a choroby a cestovné poistenie.

"Členom SCC sme sa stali za účelom zdieľania poznatkov a skúseností s ostatnými členmi a zvyšovania povedomia o problematike compliance. Naše aktivity v slovenskej pobočke sa delia do dvoch smerov. Prvým z nich je korporátna compliance. Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť má materskú organizáciu v USA, vykonávame taktiež aktivity z oblasti korporátnej compliance zamerané na prevenciu a boj proti korupcii a tzv. neetickému správaniu, ktoré v skutočnosti predstavuje najmä porušovanie trestneprávnych predpisov. Druhým z nich je regulatórna compliance. Sme predovšetkým regulovanou finančnou inštitúciou, ktorá musí dbať na dodržiavanie odbornej starostlivosti a verejnoprávnych predpisov z oblasti poisťovníctva a distribúcie poistenia. Toto je prvoradou úlohou útvaru Compliance spolu s ochranou osobných údajov a prevenciou prania špinavých peňazí. Oba dva smery sa spájajú v plnení požiadaviek na funkčný a ucelený riadiaci a kontrolný systém."

Viac o členovi Menej o členovi

Mondi SCP, a.s.

Mondi SCP, a.s. Ružomberok je jedným z najväčších výrobných podnikov Skupiny Mondi a najväčší integrovaný závod na výrobu papiera a buničiny v Slovenskej republike, s výrobnou kapacitou 560.000 ton nenatieraného papiera, 66.000 ton obalového papiera a 100.000 ton vysušenej buničiny určenej na predaj. Po jeho poslednej investícii do nového regeneračného kotla je tento závod 100% energeticky sebestačný, pričom viac ako 94% výroby pochádza z obnoviteľných zdrojov. Drevo pochádza z dobre obhospodarovaných lesov s certifikáciou oboch nezávislých schém FSC™ a PEFC™. Narastajúce objemy výroby preto idú ruka v ruke s neustálym znižovaním dopadov na životné prostredie.

Viac o členovi Menej o členovi

Nitschneider & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

NITSCHNEIDER & PARTNERS je slovenská butiková advokátska kancelária s medzinárodnou pôsobnosťou. Od svojho založenia v roku 2004 si popri agende práva obchodných spoločností vybudovala vysokú mieru špecializácie aj v oblasti pracovného práva, práva duševného vlastníctva a v oblasti reklamného a mediálneho práva. Vďaka dlhoročným skúsenostiam jednotlivých členov tímu z rôznych sektorov biznisu je však kancelária schopná poskytovať právne služby v prvotriednej kvalite aj v ďalších oblastiach obchodného a korporátneho práva. Kancelária je prvým a jediným slovenským členom prestížnej medzinárodnej asociácie Ius Laboris, ktorá združuje renomované právne firmy špecializujúce sa na pracovné právo, otázky zamestnanosti a právo sociálneho zabezpečenia. Okrem toho je kancelária členom EELA – European Employment Lawyers Association a GALA - Global Advertising Lawyers Alliance.

„Počas nášho dlhoročného pôsobenia na trhu sme zistili, že tak my, ako aj naši klienti chceme „veci robiť dobre“ nie preto, že si to vyžadujú zákony alebo je za porušenie pokuta, ale preto, že „sa to tak má robiť“. Oblasť compliance sa u nás prirodzene udomácnila, postupne rozvinula a stala sa každodennou súčasťou našej právnej praxe. Vážime si možnosť byť členmi SCC a v budúcnosti by sme sa radi podieľali na spoločných projektoch a pomáhali rozširovať povedomie o compliance a etickom správaní medzi podnikateľmi na Slovensku.“

Viac o členovi Menej o členovi

OSRAM, a.s

OSRAM je jedným z dvoch popredných výrobcov svetelných riešení vo svete. Portfólio spoločnosti zahŕňa celý hodnotový reťatec od komponentov – žiaroviek, elektronických predradníkov, optických polovodičov ako LED – až po svietidlá, riadiace jednotky a svetelné riešenia. Na Slovensku je OSRAM prítomný od roku 1995. Okrem výroby a obchodných aktivít vykonáva aj zdieľané služby (Shared Services) pre ostatné OSRAM spoločnosti.

„Compliance nie je program, ale spôsob, akým robíme naše podnikateľské aktivity – potvrdzujúc tým dobré meno a integritu spoločnosti OSRAM na trhu. Compliance je dôležitou súčasťou našich základných hodnôt: inovatívnosť, rešpekt a podnikavosť. Veríme, že ak budeme žiť týmito hodnotami a správať sa  v súlade so zákonmi a predpismi, konkurenčná výhoda spoločnosti OSRAM na trhu sa bude zvyšovať.“   

Viac o členovi Menej o členovi

Peikko Slovakia s.r.o.

Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.

Viac o členovi Menej o členovi

Raiffeisen Centrobank AG

Raiffeisen Centrobank AG je popredným emitentom štruktúrovaných produktov v Rakúsku a štátoch strednej a východnej Európy. Raiffeisen Centrobank AG SK Branch, pobočka zahraničnej banky bola zriadená za účelom zvýšenia predaja a distribúcie štruktúrovaných produktov na Slovensku. Raiffeisen Centrobank AG SK Branch, pobočka zahraničnej banky vydáva štruktúrované produkty určené na distribúciu na slovenskom trhu.

"Pojem Compliance je relatívne nový a je to aj relatívne nové povolanie. Okrem dodržiavania zákona vyžaduje toto povolanie aj vysoké personálne etické a morálne hodnoty. Aj preto je nám cťou byť súčasťou Slovak Compliance Circle. Členmi sme sa stali za účelom výmeny informácií, osvedčených postupov a nápadov a komunikácie s najlepšími odborníkmi v tejto oblasti na Slovensku. Budeme radi, ak prispejeme k šíreniu dobrého mena Compliance, k zvyšovaniu povedomosti a k budovaniu slovenského etického biznis prostredia."

Viac o členovi Menej o členovi

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.

Samsung Electronics je globálny technologický líder, ktorý otvára nové možnosti pre všetkých ľudí. Vďaka neustálym inováciám a objavom transformujeme svet televízorov, inteligentných telefónov, osobných počítačov, tlačiarní, fotoaparátov, domácich spotrebičov, prenosových systémov pre mobilné siete, medicínske zariadenia, polovodiče a LED riešenia. Zamestnávame celosvetovo 286 000 ľudí v 80 krajinách s ročnými tržbami vo výške 217 mld. USD. Samsung Electronics Slovakia je líder elektrotechnického priemyslu v SR a patrí medzi najväčších zamestnávateľov. Spoločnosť bola založená v roku 2002 a v súčasnosti vyrába prémiové modely UHD, LED televízory so zakrivenou uhlopriečkou, inteligentné SMART LED televízory a veľkoformátové panely LFD.

Viac o členovi Menej o členovi

Siemens Mobility, s.r.o.

Siemens je globálne pôsobiaca technologická spoločnosť s hlavnými činnosťami v oblasti priemyslu, energetiky, zdravotníctva a infraštruktúry.    Spoločnosť    Siemens s.r.o. tvorí osem divízií a osem kompetenčných centier, ktoré patria k trhovým lídrom v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie.  Odborní pracovníci s vyšším vzdelaním sú základom ôsmych medzinárodných  kompetenčných centier a shared-service centier, ktoré boli založené na Slovensku. Zamestnanci týchto centier poskytujú služby najmä v rámci regiónu strednej a východnej  Európy ale aj celosvetovo. Skupinu Siemens na Slovensku tvorí päť spoločností: Siemens s.r.o., Siemens Healthcare s.r.o., Siprin, s.r.o., SAT Systémy  automatizačnej techniky, spol. s r.o. a OEZ Slovakia, spol. s r.o.  História spoločnosti Siemens na Slovensku sa datuje do roku 1902. Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou aktivít spoločnosti.

Compliance nie je program, je to spôsob akým konáme v podnikaní a udržujeme integritu v spoločnosti  Siemens. Náš Corporate Compliance Program  nechápeme len ako obmedzenie, ale taktiež ako vyššiu formu ako chrániť naše podnikanie!”

Viac o členovi Menej o členovi

Siemens s.r.o.

Siemens je globálne pôsobiaca technologická spoločnosť s hlavnými činnosťami v oblasti priemyslu, energetiky, zdravotníctva a infraštruktúry. Spoločnosť Siemens s.r.o. tvorí osem divízií a osem kompetenčných centier, ktoré patria k trhovým lídrom v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie.  Odborní pracovníci s vyšším vzdelaním sú základom ôsmych medzinárodných  kompetenčných centier a shared-service centier, ktoré boli založené na Slovensku. Zamestnanci týchto centier poskytujú služby najmä v rámci regiónu strednej a východnej  Európy ale aj celosvetovo. Skupinu Siemens na Slovensku tvorí päť spoločností: Siemens s.r.o., Siemens Healthcare s.r.o., Siprin, s.r.o., SAT Systémy  automatizačnej techniky, spol. s r.o. a OEZ Slovakia, spol. s r.o.  História spoločnosti Siemens na Slovensku sa datuje do roku 1902. Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou aktivít spoločnosti.

Compliance nie je program, je to spôsob akým konáme v podnikaní a udržujeme integritu v spoločnosti  Siemens. Náš Corporate Compliance Program  nechápeme len ako obmedzenie, ale taktiež ako vyššiu formu ako chrániť naše podnikanie! ”

Viac o členovi Menej o členovi

SIOX s.r.o.

SIOX s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti monitoringu a spracovania dát, ich integrácie do podnikových informačných systémov za účelom zefektívnenia podnikových procesov a tvorby individuálnej podnikovej dátovej základne. Presné a verifikované dáta sú základnou podmienkovou efektívneho manažmentu a zároveň sú aj nevyhnutnou podmienkou pri riešení podnikových úloh prostredníctvom Business & Artificial Intelligence.

"Uvedomujeme si, že najefektívnejším spôsobom ako sa podieľať na tvorbe lepšieho podnikateľského prostredia sa dá dosiahnuť predovšetkým vlastnou účasťou a vlastným príkladom."

 

Viac o členovi Menej o členovi

Slovak Telekom, a.s.

Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k podnikaniu. Pod značkou Telekom ponúka jednotlivcom, domácnostiam i firemným zákazníkom produkty a služby pevnej i mobilnej telekomunikačnej siete. Na trh prináša medzinárodné poznatky, inovatívne riešenia a najnovšie technologické trendy. Slovak Telekom je rešpektovaným a dlhoročným lídrom v oblasti firemnej  zodpovednosti a filantropie a prostredníctvom SCC sa chce pričiniť o zlepšenie etického správania v rámci slovenského podnikateľského prostredia.

Bezpečné a etické podnikanie, ktoré je v súlade s internými i externými predpismi, sa stáva stále nevyhnutejším pre dlhodobý úspech každej spoločnosti. Iniciatíva SCC prinesie slovenskému podnikateľskému prostrediu široké skúsenosti či osvedčené postupy a u budúcich biznis lídrov napomôže rozvinúť tie správne hodnoty.”

Viac o členovi Menej o členovi

SLOVNAFT, a.s

SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5,5 - 6 miliónov ton ropy. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom.

Viac o členovi Menej o členovi

Swiss Life Select Slovensko, a.s.

Spoločnosť Swiss Life Select Slovensko, a. s. sa venuje finančnému sprostredkovaniu v oblasti kapitálového trhu, dôchodkového sporenia, životného a neživotného poistenia, poskytovania úverov a prijímania vkladov. Jej poslaním je pomáhať ľuďom žiť život podľa vlastných predstáv s finančnou sebadôverou. Kladie dôraz na kvalitné finančné riešenia šité na mieru pre strednú a vyššiu príjmovú skupinu domácností, ako aj pre korporátnu klientelu. Poskytuje špecializované služby pre lekárov, veterinárov a farmaceutov. Je súčasťou silnej švajčiarskej finančnej skupiny Swiss Life s viac ako 160-ročnou tradíciou. Je lídrom v oblasti digitalizácie procesov na finančno-sprostredkovateľskom trhu.

„Pre švajčiarskeho akcionára je dobré meno spoločnosti najvyššou prioritou. A s tým súvisí aj záväzok striktného dodržiavania pravidiel, či zodpovedného a trvalo udržateľného podnikania. Slovak Compliance Circle vnímame ako skvelú platformu na výmenu informácií a skúseností v oblasti compliance so silnými partnermi z rôznych podnikateľských sfér.“

Viac o členovi Menej o členovi

Swiss Re Management AG, organizačná zložka

Swiss Re Group je jedným z popredných svetových poskytovateľov zaistenia, poistenia a ďalších foriem prevodu rizika, ktorý sa usiluje o vytváranie odolnejšieho sveta. Cieľom skupiny Swiss Re Group je prispieť k prosperujúcej a napredujúcej spoločnosti a pre svojich klientov vytvárať nové príležitosti a riešenia. Naša spoločnosť bola založená vo švajčiarskom Zürichu v roku 1863 a pôsobí vo viac ako 25 krajinách. Poskytujeme svoje odborné znalosti a služby klientom na celom svete. Kombinujeme finančnú stabilitu so skúsenosťami, znalosťami a kreatívnym myslením tak, aby sme v záujme našich klientov, zamestnancov a akcionárov objavovali nové príležitosti.

 

Viac o členovi Menej o členovi

Tatra banka, a.s.

Tatra banka je inovátorom na slovenskom bankovom trhu. Od svojho vzniku v roku 1990 kontinuálne prináša svojim klientom množstvo unikátnych služieb, ktoré zjednodušujú riešenie ich každodenných finančných potrieb. Dlhodobo si drží silnú trhovú pozíciu v korporátnom bankovníctve, privátnom bankovníctve, elektronickom bankovníctve a v oblasti platobných kariet.

Ak chcete niečo zmeniť, začnite u seba.

Viac o členovi Menej o členovi

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pôsobí vo všetkých odvetviach priemyslu a služieb. Zákazníkom poskytuje služby v oblastiach certifikácie, inšpekcie a vzdelávania. Vznik spoločnosti sa datuje od roku 1993, kedy bolo založené obchodné zastúpenie TÜV Bayern-Sachsen v Bratislave. V súčasnosti má spoločnosť viac ako 6000 spokojných zákazníkov, 11 osvedčení o akreditácii, viac ako 20 000 vykonaných auditov, viac ako 120 000 uskutočnených inšpekcií a 2100 školení. Rastie dlhodobo udržateľným tempom a na lokálnych zastúpeniach v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnáva vyše 107 zamestnancov. Kvalifikácia zamestnancov, 25-ročná odborná prax, široké portfólio služieb a know-how materskej spoločnosti, ktorá bola založená v roku 1866 ako prvá technická inšpekcia na svete, sú zárukou najvyššej kvality. Odbornosť spoločnosti pravidelne preverujú akreditačné spoločnosti a ústredné orgány štátnej správy.

„Compliance manažment je stále na Slovensku nepochopený, či už z hľadiska vedenia spoločností, ale aj najmä zamestnancov firiem. Našou víziou je motivovať slovenské firmy s cieľom nachádzať spôsoby, ako komplexne riadiť compliance aktivity a presadzovať ich dôležitosť na úrovni manažmentu aj celkového povedomia vo firmách.

Viac o členovi Menej o členovi

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku od roku 1991. Vyrobil už viac ako 3 milióny vozidiel. Je najväčším exportérom a patrí k najväčším investorom i  zamestnávateľom v súkromnom sektore v krajine. Zamestnáva viac ako 9 400 ľudí. V závode v Bratislave vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo, karosérie Porsche Cayenne a prevodovky. V Martine produkuje komponenty prevodovky a v Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska. V Stupave vyrába nástroje pre produkčné linky.

"Volkswagen Slovakia kladie veľký dôraz na prevenciu a opatrenia k zamedzeniu konfliktu záujmov a korupcie. Aby sme zabránili takémuto nežiaducemu konaniu, musí sa každý z nás neustále správať zodpovedne. To znamená, predovšetkým poznať pravidlá. Okrem zákonov a interných predpisov ide najmä o etické štandardy, ktoré by mali byť vždy základom nášho jednania. Volkswagen Slovakia preto podporuje iniciatívu Slovak Compliance Circle."

Viac o členovi Menej o členovi

Východoslovenská energetika Holding a.s.

Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSE Holding) riadi svoje dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú distribúcii elektriny (Východoslovenská distribučná, a.s.) a dodávke elektriny (Východoslovenská energetika a.s.) a zemného plynu (innogy Slovensko s.r.o.). VSE Holding zároveň poskytuje pre svoje dcérske spoločnosti zdieľané služby v oblasti personálnych služieb, podnikateľského poradenstva, finančných a účtovných  služieb, IT služieb a služieb pre zákazníkov. Zároveň ich reprezentuje aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

"V Skupine VSE Holding si uvedomujeme našu úlohu a zodpovednosť voči zákazníkom, obchodným partnerom, akcionárom a zamestnancom aj v oblasti compliance. Máme jasné zásady, ktoré určujú spôsob vedenia našich obchodných a spoločenských aktivít. Naše podnikanie sa vyznačuje integritou, súladom so zákonom  a etickými štandardami. Je pre nás dôležité byť úspešnými z dlhodobého hľadiska. Veríme, že je to možné iba vtedy, ak budeme dbať na integritu vo všetkých aspektoch našich obchodných aktivít. To isté očakávame aj od našich obchodných partnerov, aby sme tak spoločne prispievali k budovaniu transparentného podnikateľského prostredia. V tomto smere vítame a oceňujeme aj iniciatívu Slovak Compliance Circle."

Viac o členovi Menej o členovi

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka

Spoločnosť Wolf Theiss patrí medzi popredné advokátske kancelárie regiónu strednej, východnej a juhovýchodnej Európy (CEE/SEE). Svoju dobrú povesť si vybudovali na nedostižných znalostiach miestnych pomerov, ktoré sa navyše opierajú o skúsených profesionálov naprieč celým týmto regiónom. Prostredníctvom 340 právnikov pôsobiacich v 13 krajinách zastupujú významných nadnárodných, ale aj miestnych klientov. Svoje úsilie zameriavajú na túto jedinečnú časť sveta, ktorou sú komplexné a rýchlo sa rozvíjajúce trhy regiónu CEE/SEE. Rozsiahla medzinárodná sieť kancelárií umožňuje úzku spoluprácu s klientmi zameranú na rozvíjanie novátorských riešení, v ktorých sa spája firemné know-how v oblasti práva, financií a podnikania.

"Efektívny integrovaný systém riadenia súladu s právnymi predpismi (tzv. compliance) je predovšetkým kľúčovým nástrojom na riadenie zodpovednosti právnických osôb a členov ich štatutárnych orgánov a na predchádzanie nákladným žalobám. Navyše v spoločnostiach, ktoré sa usilujú o napĺňanie aktuálnych požiadaviek spotrebiteľov aj najrôznejších verejných orgánov v oblasti ESG (Environmental, Social and Governance) sa stáva kľúčovou zložkou postupov prispievajúcich k ich zodpovednému riadeniu. Medzinárodný Risk & Compliance Team spoločnosti Wolf Theiss, ktorého členmi sú skúsení profesionáli s rozsiahlymi skúsenosťami a s potrebným know-how a ktorý sa zameriava práve na túto oblasť už pomohol veľkému počtu domácich aj zahraničných klientov pri zvyšovaní ich compliance štandardov. Veľmi si ceníme úlohu, ktorú v tomto procese zohráva Slovak Compliance Circle a nesmierne radi s nimi spájame svoje sily s cieľom podporiť a ďalej rozvíjať zásady podnikateľskej etiky a compliance na Slovensku."

Viac o členovi Menej o členovi

Zurich Insurance Company Ltd, organizačná zložka

Zurich Insurance Company Ltd je jedna z popredných viacodvetvových poisťovní, ktoré slúžia zákazníkom na globálnych a lokálnych trhoch. Poskytuje široký rozsah produktov a služieb v oblasti majetkového, úrazového a životného poistenia vo viac ako 210 krajinách. Medzi zákazníkov spoločnosti Zurich patria jednotlivci, malé podniky, stredné a veľké spoločnosti, ako aj nadnárodné korporácie. Zurich Bratislava, pobočka švajčiarskej spoločnosti Zurich Insurance Company Ltd, je vysoko špecializované kompetenčné centrum a zamestnáva uznávaných odborníkov z oblastí poistno-matematických služieb. Medzinárodný pracovný tím s viac ako 240 zamestnancami poskytuje podporu obchodným jednotkám spoločnosti Zurich po celom svete prostredníctvom služieb s pridanou hodnotou.

"SCC pre nás predstavuje dôležitý míľnik. Transparentné vedenie a nastavenie procesov v súlade s compliance pravidlami považujeme za kľúčové pre úspešné vedenie spoločnosti, a zároveň je súčasťou našej vízie. Veríme, že členstvo v SCC je cesta ako zabezpečiť integritu a trvalú udržateľnosť podnikov na slovenskom trhu."

Viac o členovi Menej o členovi

Ako sa stať členom SCC?

Základné kroky k Vášmu členstvu:

 1. V prípade, že potvrdíte vážny záujem o členstvo v SCC, pošleme Vám základné dokumenty k združeniu SCC, ktoré by Vás ako člena mohli zaujímať (zakladateľská zmluva, stanovy, atď.).
 2. V druhom kroku bude predstavenstvo SCC požiadané o schválenie členstva (trvá spravidla niekoľko dní).
 3. Nový člen bude vyzvaný na preštudovanie a podpis nasledovných dokumentov
  • Charta
  • Čestné vyhlásenie
  • Správa o stave a rozvoji compliance
 4. Po schválení členstva bude novému členovi vystavená faktúra na úhradu ročného členského (na základe vyhlásenia o počte zamestnancov).
 5. Nový člen obdrží sumár praktických informácii pre členov SCC a bude zaradený do komunikácie a aktivít v rámci SCC.

Ak máte záujem stať sa členom Slovak Compliance Circle alebo získať viac informácií o združení, prosím, kontaktujte tajomníka predstavenstva

Informácie o výške členského poplatku nájdete tu.

Používaním stránok prevádzkovaných Slovak Compliance Circle súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasím Viac info