Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Podujatia

Podujatia

V rámci SCC aktuálne pripravujeme nasledovné podujatia:

Uskutočnené podujatia:

Letný workshop 2020

V dňoch 29.- 30. júla 2020 sa uskutočnil opäť v Modre Harmónii letný workshop členov SCC. V prvý deň bol venovaný odborným témam a trendom v compliance, pracovalo sa v skupinách a viedli sa zaujímavé diskusie. Druhý deň bol zameraný na hľadanie nových tém a aktivít združenia. Nechýbal ani športový program a príjemné večerné posedenie.

 

Slovak Compliance Days 2019

V dňoch 11. - 12. novembra 2019 sa uskutočnila 6. výročná konferencia Slovak Compliance Days 2019. Nosnou témou konferencie bol Jednotlivec v centre compliance.

Konferencia sa konala v priestoroch Bratislavského vodárenského múzea v Bratislave.

 

Letný workshop

V dňoch 4. - 5. júna 2019 sa v Modre Harmónii konal dvojdňový letný workshop pre členov SCC. Venovali sme sa úvodu do AML, monitorovaniu zamestnancov a diskutovali sa najzaujímavejšie témy z GDPR. Priestor bol aj na analyzovanie činnosti pracovných skupín nášho združenia a príprava nových aktivít. Po prvom dni workshopu bola pripravená ochutnávka rumu. Workshopu sa zúčastnilo 29 účastníkov. 

Séria klubových workshopov GDPR

Počas roku 2019 bude v pravidelných intervaloch prebiehať séria klubových workshopov, momentálne k téme GDPR. Prvý workshop sa konal v októbri 2018 a témou bolo GDPR - Voľba právneho základu a testy proporcionality. Druhý klubový workshop s  témou GDPR - Riadenie rizík a DPIA  sa konal v januári 2019 a tretí workshop na tému Články 6 a 9 GDPR a ich vzájomné vzťahy sa konal 4. marca 2019.

Štvrtý workshop bude dňa 25. apríla 2019 na tému Vzťahy medzi subjektami podieľajúcimi sa na spracúvaní osobných údajov podľa GDPR. Prednášať bude Tatiana Valentová, Martin Konvit a Michal Bubák.

Slovak Compliance Days 2018

V dňoch 12. - 13. novembra 2018 sa konala 5. výročná konferencia  Slovak Compliance Days 2018. Konala sa v priestoroch Falkensteiner Hotel Bratislava a konferencie sa zúčastnilo 138 účastníkov. Hlavnými témami konferencie boli:

"Inovácie vs regulácie v biznise - riadime moderné compliance, inovácie v compliance, compliance v inováciácie, technológie a inovácie, rôzne pohľady na AML, GDPR ako výzva pre inovácie, korporátne vyšetrovanie, od compliance k intergrite a etika a spoločenská zodpovednosť."

Na záver prvého dňa konferencie sa konala degustácia vína KRAL STEFFANUS.

 

Workshop: Praktické aspekty GDPR

Workshop na tému: Praktické aspekty GDPR  sa konal v dňoch 24. - 25. mája 2018 v Modre. Workshopu sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov. Témam sa venovalo päť prednášajúcich a nechýbali ani zaujímavé diskusie. Na záver prvého dňa bola pre účastníkov pripravená ochutnávka lokálnych vín. 

Slovak Compliance Days 2017

4. výročná konferencia Slovak Compliance Days 2017 sa uskutočnila v konferenčných priestoroch vo Volkswagen Slovakia v Bratislave. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 130 účastníkov.

Nosnou témou boli:

„Inovácie verzus regulácia - stret novej technológie so starými pravidlami. Ako eticky podnikať v dobe technologickej postmoderny? Potrebujú nové technológie a nové biznis-modely nové regulácie?“

 

 

 

Workshop GDPR

V dňoch 7.- 8. septembra 2017 sa konal workshop na tému GDPR. Podujatie sa uskutočnilo v Modre a sa ho zúčastnilo takmer 80 účastníkov. Podujatie otvoril predseda predstavenstva Peter Bianchi a potom nasledovali zaujímavé prednášky a diskusie k danej téme. Okrem formálneho programu bol pripravený aj večerný program - degustácia lokálneho vína. 

Register partnerov verejného sektora

Dňa 15. júna 2017 sa v konferenčných priestoroch KPMG uskutočnil workshop na tému "Register partnerov verejného sektora v praxi", ktorého sa zúčastnilo takmer 60 ľudí. Spolutvorca zákona objasnil jeho podstatu a diskutovalo sa o praktických stránkach a skúsenostiach jeho aplikácie v praxi.

Slovak Compliance Days 2016

Hlavnou támou konferencie bola "Trestná zodpovednosť právnických osôb - compliance súvislosti". Viac informácií o podujatí nájdete po kliknutí na VIAC.