Compliance štandardy

Slovenské compliance štandardy

V Slovak Compliance Circle si uvedomujeme svoju povinnosť poskytnúť slovenskému podnikateľskému prostrediu návod, ako podnikať eticky a pritom dlhodobo udržateľne. Tak, ako je uvedené v cieľoch združenia, touto tematikou sme sa začali zaoberať vo forme vzájomného zdieľania praktických skúseností, ale po určitom čase sme dospeli k záveru, že toto zdieľanie musí mať schopnosť dosiahnuť aj podnikateľov, ktorí s témou compliance zatiaľ nepracujú. Zároveň sme v rámci združenia nadobudli presvedčenie o nutnosti dať tomuto zdieľaniu formu všeobecne akceptovaného štandardu, ktorý vychádza z medzinárodných štandardov, ale zohľadňuje aj právne a kultúrne špecifiká slovenského podnikateľského prostredia.

V súlade s dohodnutou stratégiou postupnej tvorby a publikácie štandardov s využitím expertízy členov SCC, pracovná skupina zriadená na tento účel začala vytvárať rámcový dokument Slovenské compliance štandardy – rámec pre zodpovedné podnikanie. Jeho cieľom je poskytnúť a publikovať do konca roka 2021 základný pohľad na štruktúru compliance programu slovenskej firmy v jej šiestich základných elementoch:

  • Kultúra compliance – kultúra etiky
  • Posúdenie compliance rizík
  • Compliance pravidlá a postupy
  • Compliance organizácia
  • Komunikácia, tréningy a vzdelávanie
  • Priebežný dohľad a správna reakcia

V prípade, že ste členom SCC a radi by ste sa do niektorej z aktivít zapojili, kontaktujte Katarínu Bairovú.

V prípade, že nie ste členom SCC, ale radi by ste nás pri niektorej z aktivít podporili, alebo máte pre nás podnety, využite prosím náš kontaktný formulár.

Používaním stránok prevádzkovaných Slovak Compliance Circle súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasím Viac info