Slovenské compliance štandardy

V roku 2022 uzrela svetlo sveta publikácia, ktorá je vďaka svojmu odbornému zameraniu jedinou svojho druhu na Slovensku, nakoľko sa venuje doposiaľ v slovenskej odbornej literatúre nepopísanou problematikou compliance. Publikácia je výsledkom kolektívnej autorskej práce členov združenia Slovak Compliance Circle. Jej obsah formujú autori postupne od samotného vzniku združenia v roku 2013. Autori sú poprední slovenskí compliance officeri pôsobiaci najmä v nadnárodných korporáciách, ktorí sa rozhodli svoje odborné skúsenosti s problematikou compliance zdieľať zo začiatku predovšetkým s členmi združenia Slovak Compliance Circle. Nakoniec sa však ukázalo, že publikácia a jej teoretický a praktický význam môže nájsť svoje uplatnenie v rozmanitej oblasti riadenia rizík či corporate governance aj mimo členskej základne. Preto sa kolektív autorov rozhodol túto publikáciu sprístupniť širokej odbornej verejnosti vo forme knižnej publikácie. Cieľom tejto publikácie je priniesť pohľad compliance officera na problematiku compliance, objasniť dôvody jej nevyhnutnosti v súkromných spoločnostiach a poskytnúť aj malým a stredným podnikateľom zrozumiteľný návod na zavedenie konkrétnych procesov. Publikácia nie je vyčerpávajúcim príbehom o compliance, ten sa buduje roky a podlieha trendom či obmedzeniam regulovaných odvetví. Téma compliance je predovšetkým o firemnej kultúre, hodnotách, integrite, transparentnosti a dôvere budovanej z najvyšších poschodí. Preto sa spoliehame na to, že túto publikáciu vezmú do rúk nielen vedúci a riadiaci pracovníci firiem, ale každý jeden človek, ktorý s touto problematikou pracuje. Dúfame, že publikácia osloví aj študentov, ktorí tvoria budúcnosť nového podnikateľského prostredia na Slovensku. Želáme si, aby sa táto publikácia objavila na stoloch všetkých, ktorí denne presadzujú etické a morálne princípy vo svete biznisu.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Ak máte záujem o tlačenú verziu publikácie, kontaktujte prosím tajomníka združenia na mailovej adrese tajomnik@slovakcompliancecircle.sk.

V prípade, že ste členom SCC a radi by ste sa do niektorej z aktivít zapojili, kontaktujte Katarínu Bairovú.

V prípade, že nie ste členom SCC, ale radi by ste nás pri niektorej z aktivít podporili, alebo máte pre nás podnety, využite prosím náš kontaktný formulár.