Memorandá o spolupráci

Memorandá o vzájomnej spolupráci s univerzitami a organizáciami potvrdzujú spoločný záujem a vôľu rozvíjať hodnotovú orientáciu, profesijnú etiku a vzdelanosť študentov a zvyšovať povedomie o podnikateľskej etike a etických princípoch. Naším hlavným cieľom je spolupráca s akademickou obcou, kde sa zameriavame najmä na rozvoj profesionálnych zručností študentov. Spolupracujeme s viacerými univerzitami na Slovensku a tešíme sa záujmu o širokú spoluprácu s SCC. Uvedomujeme si, že prínos praktického vzdelania pre študentov je dôležitý. Usilujeme sa o to, aby študenti mohli stretnúť odborníkov z dlhoročnou praxou, ktorí s nimi zdieľajú svoje profesionálne skúsenosti. Naše partnerstvo s univerzitami sa odráža aj na participácii na projektoch a vedeckej práce.

Ak máte záujem, aby aj vaša univerzita, fakulta alebo organizácia bola partnerom SCC, neváhajte nás kontaktovať. 

V prípade, že ste členom SCC a radi by ste sa do niektorej z aktivít zapojili, kontaktujte Katarínu Bairovú.

V prípade, že nie ste členom SCC, ale radi by ste nás pri niektorej z aktivít podporili, alebo máte pre nás podnety, využite prosím náš kontaktný formulár.