Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi FM UK a SCC

Výsledkom niekoľkoročnej spolupráce s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave je podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci. Memorandum sa podpísalo dňa 18. februára 2021.

Galéria