Prednáška na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Do nášho tímu Práca s mladými pribudla Lucia Rosiarová zo Swiss Re, ktorá tento týždeň prednášala študentom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave na tému Etické rozhodovanie manažéra. Sme veľmi potešení, že študenti téme rozumeli a v diskusii kládli bystré otázky. Tešíme sa na ďalšie stretnutia!