Prednáška na Právnickej fakulte UK

16. apríla 2021 sme absolvovali prvú tohtoročnú prednášku na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pridali sme sa ku klinickému vzdelaniu študentov práva. Martin Sasinek zo spoločnosti Mercedes-Benz optikou právnika predstavil povolanie Compliance officera a spoločne so študentami sa diskutovalo na témy praktického využitia právnického vzdelania v globálnej spoločnosti. Diskusiu sa podarilo obohatiť o praktické prípady, do ktorej sa študenti aktívne zapájali. Zmyslom a cieľom SCC je prinášať študentom aj širšej odbornej verejnosti povedomie a poznatky z oblasti Compliance a Compliance manažmentu. Myslíme si, že cieľ sme splnili a študenti si tak mohli opäť rozšíriť svoje obzory. V prednáškovej činnosti na PF UK budeme pokračovať.