Prednášky na FM UK

V novembri a decembri 2020 sme uskutočnili deväť prednášok pre slovenských, ale aj pre zahraničných študentov na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde už niekoľko rokov prednášame a približujeme študentom tému compliance a prácu compliance officera. Po prvý krát stretnutia so študentami prebehli v online forme. Zástupcovia združenia na  prednáškach  predstavili základné piliere etických a compliance programov, ukázali rôzne situácie z praxe a podelili sa o skúsenosti z praktickej implementácie etických princípov. Hoci boli poslucháči celý čas skrytí vo virtuálnom prostredí, prednášky boli interaktívne a na záver viacerí kládli relevantné otázky. Veľmi si ceníme aktivitu a záujem p. profesorky Anny Remišovej, ktorá nám už dlhšiu dobu dáva priestor a príležitosť zdieľať vedomosti a skúsenosti s mladou generáciou.

Galéria