Tri prednášky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Po prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 sme sa vrátili na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a mali možnosť prednášať v rámci predmetu Právna etika pre budúcich právnikov. Veľmi sme si to spoločne užili. Etické podnikanie bola ústredná téma našich troch prednášok. Hovorili sme o výsledkoch výskumu, ktoré realizovala Fakulta managementu UK. Predstavili sme rolu právnika v procese presadzovania etického podnikania na Slovensku. Hovorili sme aj o všeobecných etických princípoch, ktoré formujú právnické povolanie. Taktiež sme predstavili Compliance management systém, ktorý slúži spoločnostiam na presadzovanie etických princípov v organizácii. Prednášky uskutočnili Martin Sasinek z Mercedes-Benz a zároveň predseda predstavenstva SCC a Marek Šimončič zo spoločnosti Atos a člen predstavenstva SCC.

Galéria