Arval Competence Center Bratislava

Arval Competence Center Bratislava (ACCB) patrí do nadnárodnej bankovej skupiny BNP Paribas, a od roku 2015 je organizačnou zložkou spoločnosti Arval Slovakia. Arval Competence Center plní úlohu prvého expertného centra poskytujúceho komplexné podporné služby. Hlavnou úlohou je poskytovať podporu jednotlivým entitám skupiny Arval BNP Paribas, ktorá je poskytovateľom operatívneho lízingu v 30 rôznych krajinách sveta. ACCB sa zameriava na zaistenie technickej a finančnej podpory a poskytovanie expertných, konzultačných a outsourcingových služieb. ACCB zároveň pôsobí vo všetkých oblastiach súvisiacich s poskytovaním operatívneho lízingu. Spoločnosť zahŕňa niekoľko oddelení, od operations – kontaktné centrum, komunikácia s vodičmi a technické oddelenie, cez OPC oddelenie, ktoré zastrašuje riadenie operačných rizík vrátane GDPR a dátovú analýzu až po finančnú oblasť pôsobenia, kde poskytuje komplexné účtovnícke poradenstvo, controlling a oceňovanie.

„Slovak Compliance Circle zdieľa najlepšie postupy a čerpá poznatky zo svetových noriem, ktoré sa bezvýhradne zhodujú s našim prísľubom k neustálemu zlepšovaniu. ACCB s nadšením víta možnosť spolupracovať s podobne zmýšľajúcimi profesionálmi na zdokonalení noriem na Slovensku a podporiť etické správanie v obchodnom prostredí. Ako spoločnosť máme záväzok prísne dodržiavať GDPR a príslušné predpisy, propagovať normy profesionálnej etiky a posilňovať riadenie rizík. Tento záväzok je niečo, čo zdieľame so Slovak Compliance Circle, odzrkadľujúc spoločné odhodlanie k týmto normám.“