Eviden Slovakia s.r.o.

Eviden Slovakia s.r.o. je medzinárodná spoločnosť poskytujúca IT služby s ročnými tržbami vo výške 8,8 miliardy Eur a so 77 000 zamestnancami v 47 krajinách sveta. Atos prináša poradenstvo, systémovú integráciu a managed services, pričom poskytuje služby celosvetovej klientskej základni. Naše odborné znalosti pokrývajú širokú škálu  špecializácií. Pracujeme pre zákazníkov z nasledovných odvetví: Priemysel, maloobchod a služby, Verejná správa, Zdravotníctvo a Doprava, Finančné služby, Telekomunikácie, Médiá a technológie, Enerhetika a podniky verejných služieb. Spoločnosť Eviden Slovakia s.r.o. je celosvetovým partnerom Olympijských a  Paralympijských hier a je kótovaná na parížskej burze NYSE Euronext.