beluga s.r.o.

Poradenská spoločnosť beluga s.r.o. je na trhu už dvanásť rokov a svojím klientom z finančného, telekomunikačného a verejného sektoru prináša riešenia prispôsobené ich očakávaniam a reálnemu stavu. Spoločnosť je zameraná na efektívne zlepšovanie podnikovej kultúry a výkonnosti. Svojimi poradenskými a audítorskými službami zameranými nielen na manažérske riadenie IT rizík, informačnú bezpečnosť a ochranu dát v súlade s reguláciou a štandardami, ale i manažérske poradenstvo, procesné riadenie a projektové a programové riadenie sa snaží posúvať vpred svojich klientov ako partnerov, ktorý kladú dôraz na dôvernosť, bezpečnosť a integritu. Profesionalita pre túto spoločnosť znamená efektívny výkon, optimálne riešenia, zodpovednosť, kompetentnosť, svedomitosť a precíznosť.

„Naša vízia sa spája s iniciatívou SCC, presadzovanie princípov compliance a podnikateľskej etiky na Slovensku považujeme ako kriticky dôležité v prínose pre celú našu spoločnosť. Pri poskytovaní poradenských služieb kladieme dôraz na etické princípy a transparentnosť a sme radi, keď sa nám spolu s našimi klientami darí zvyšovať dôveryhodnosť v podnikateľské prostredie. Spojenie sa pri presadzovaní týchto princípov s ostatnými členmi SCC bolo pre nás prirodzeným krokom.“

Jeden človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám (William Wilberforce).“