Continental Tires Slovakia, s.r.o.

Continental Tires Slovakia, s.r.o. je  výrobno-obchodná spoločnosť, ktorá je od 2.11. 2007 členom skupiny Continental. Zaoberá sa výrobou, predajom pneumatík a dopravných pásov pre gumárenský priemysel. Od 1.1.2011 funguje v rámci korporácie Continental centralizovaný Compliance úsek, ktorý má svojho zástupcu i v rámci Slovenskej republiky. Je ním JUDr. Andrea Grijpma, ktorá zastupuje spoločnosť i v SCC. Poslaním Compliance organizácie v rámci koncernu Continental je zabezpečenie dodržiavania všetkých príslušných právnych predpisov, ako aj zabezpečenie dodržiavania relevantných interných pravidiel manažmentom a všetkými zamestnancami. Compliance organizácia sa zameriava na klúčové oblasti, ktorými sú kartely, korupcia a iné podvodné aktivity.

Problematika Compliance ako i pojem samotný sú stále pre väčšinu slovenských podnikateľov neznámou. SCC je v našich očiach výborný prostriedok, ako možno zvýšiť povedomie podnikateľov v oblasti Compliance a biznis etiky a ako im zároveň ukázať, že konanie v súlade s pravidlami Compliance už nie je viac bremenom, ale konkurenčnou výhodou!“