ING Hubs Slovakia

ING je globálna banka s pevnou európskou základňou. Viac ako 57 000 zamestnancov obsluhuje približne 38 miliónov zákazníkov, korporátnych klientov a finančné inštitúcie. Cieľom ING je podporovať ľudí, aby boli krok vpred vo svojom osobnom živote a takisto v podnikaní. ING Hubs Slovakia, expertný hub globálneho bankovníctva, poskytuje komplexné bankové služby pre viac ako 40 pobočiek ING po celom svete. Špecializuje sa na 2 oblasti: pomáhanie firemným zákazníkom s ich každodennými bankovými potrebami a dohliadanie na bezpečnosť ING banky a jej klientov – boj proti finančnej kriminalite.

„Etické správanie a dodržiavanie právnych noriem považujeme za jeden zo základných pilierov čestnej podnikateľskej činnosti. Členstvo v Slovak Compliance Circle vnímame ako príležitosť pre zdieľanie poznatkov a skúseností s ostatnými členmi v oblasti compliance. Zároveň chceme poskytovať naše globálne skúsenosti s cieľom pozitívne ovplnyvniť podnikateľské prostredie na Slovensku.“