Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Komerční banka patrí medzi popredné bankové inštitúcie v Českej republike a v regióne strednej a východnej Európy. Na Slovensku Komerční banka obsluhuje svojich korporátnych klientov prostredníctvom Komerční banky, a.s., pobočka zahraničnej banky, ktorá sa orientuje najmä na veľké a stredné firmy. V korporátnom bankovníctve sme kvalitným partnerom s komplexnými finančnými riešeniami pre našich klientov i vďaka dispozícii know-how materskej KB a synergii v rámci skupín KB a Société Générale.

„Iniciatíva Slovak Compliance Circle vznikla ako reakcia na úroveň etického správania sa všeobecne aplikovaného a akceptovaného na slovenskom trhu v rámci slovenského podnikateľského prostredia. KBSK sa hlási k princípom podnikateľskej etiky a compliance. Z tohto dôvodu považujeme členstvo v SCC za vhodnú formu podpory presadzovania, propagovania a  rozvíjania úrovne etických a compliance štandardov slovenskej podnikateľskej komunity. KBSK má prostredníctvom SCC možnosť pozitívne ovplyvňovať podnikateľské prostredie v oblasti compliance a zároveň má prístup k aktuálne zaujímavým a dôležitým informáciám, diskusiám a témam.“