KPMG Slovensko spol. s r.o.

Udržanie dynamiky bez ohľadu na to, aké zložité je prostredie závisí od vašej schopnosti vidieť veci v perspektíve a sústrediť sa na vaše ciele. Práve takáto vízia drží tých najlepších na čele rebríčka. KPMG vedie k poskytovaniu jasných a realizovateľných rád klientom na celom svete.

Slovak Compliance Circle predstavuje vynikajúcu iniciatívu pre zdieľanie osvedčených postupov v oblasti compliance nástrojov a metodológií rovnako ako príležitosť šíriť, implementovať učiť sa z medzinárodných štandardov etického správania v rámci slovenského podnikateľského prostredia. SCC predstavuje krok správnym smerom z pohľadu súčasných I budúcich biznis lídrov. Som presvedčený o tom, že táto iniciatíva bude prínosom nie len pre nich ale i pre ich spolupracovníkov či celkovú ekonomiku ako takú.”