Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

LANSKY, GANZGER + partner (LGP) patrí medzi najväčšie medzinárodné právnické firmy v strednej Európe s viac ako 100 právnikmi a zamestnancami z 20 krajín. LGP s kanceláriami v Bratislave, Viedni (Rakúsko), Astane / Nursultane (Kazachstan) a Skopje (Severné Macedónsko) má bohaté dlhoročné skúsenosti a ponúka svojim klientom individuálne, strategické a pragmatické riešenia. LGP poskytuje právne služby významným spoločnostiam a verejným inštitúciám vo všetkých oblastiach podnikania a počas svojej 12 ročnej existencie sa kancelária v Bratislave stala významným kompetenčným centrom a základným pilierom medzinárodnej skupiny LGP. Nakoľko je spoločnosť jedným zo zakladajúcich členov SCC asociácie, vždy kládla dôraz na dodržiavanie princípov podnikateľskej etiky, ktoré sú nevyhnutné pri poskytovaní právnych služieb.

„Vzhľadom na fakt, že jedným z kľúčových problémov podnikateľského prostredia v strednej Európe je netransparentné a neetické správanie ľudí v rôznych spoločenských vrstvách, ktoré v mnohých prípadoch vedie ku korupcii, a neschopnosť verejného sektora toto správanie zmeniť; neprestávame veriť, že podnikatelia, ktorí majú skutočný vplyv, by mali prevziať zodpovednosť za stanovenie pravidiel, ktoré by ďalej mali byť všeobecne akceptované v oblasti compliance v rámci slovenského podnikateľského prostredia. V našej každodennej práci  sa stretávame s negatívnymi dopadmi neetického správania, preto by sme v rámci našej angažovanosti v rámci SCC chceli svojimi skúsenosťami prispieť k pozitívnym zmenám podnikateľského prostredia.“