Nedelka Kubáč advokáti s. r. o.

Nedelka Kubáč advokáti (NKA) je advokátska kancelária s kanceláriami v Bratislave a v Prahe. Kancelária je úzko špecializovaná na nasledujúce oblasti slovenského, českého a európskeho práva: právo hospodárskej súťaže; regulačné záležitosti, najmä v oblasti energetiky, telekomunikácií a v obchode s potravinami; verejné obstarávanie a compliance.

Tím NKA tvoria skúsení právnici, ktorí majú v uvedených oblastiach práva dlhoročné skúsenosti. Právnici kancelárie v minulosti pôsobili v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách, ako aj v Európskej komisii, na slovenskom Protimonopolnom úrade, českom Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže a na Úrade pre energetiku a hospodársku súťaž Bádenska-Württemberska v Nemecku. V oblasti práva hospodárskej súťaže zaraďujú popredné nezávislé medzinárodné a národné rankingové spoločnosti (vrátane Chambers Europe, Global Competition Review alebo Právnická firma roka) NKA pravidelne na najvyššie priečky.

„Naše členstvo v SCC vnímame ako súčasť kolektívneho záväzku k šíreniu povedomia o potrebe dodržiavania etických a právnych noriem v podnikaní za pomoci renomovaných a inšpiratívnych partnerov.“