OSRAM, a.s

OSRAM je jedným z dvoch popredných výrobcov svetelných riešení vo svete. Portfólio spoločnosti zahŕňa celý hodnotový reťatec od komponentov – žiaroviek, elektronických predradníkov, optických polovodičov ako LED – až po svietidlá, riadiace jednotky a svetelné riešenia. Na Slovensku je OSRAM prítomný od roku 1995. Okrem výroby a obchodných aktivít vykonáva aj zdieľané služby (Shared Services) pre ostatné OSRAM spoločnosti.

„Compliance nie je program, ale spôsob, akým robíme naše podnikateľské aktivity – potvrdzujúc tým dobré meno a integritu spoločnosti OSRAM na trhu. Compliance je dôležitou súčasťou našich základných hodnôt: inovatívnosť, rešpekt a podnikavosť. Veríme, že ak budeme žiť týmito hodnotami a správať sa  v súlade so zákonmi a predpismi, konkurenčná výhoda spoločnosti OSRAM na trhu sa bude zvyšovať.“