Siemens Mobility, s.r.o.

Siemens je globálne pôsobiaca technologická spoločnosť s hlavnými činnosťami v oblasti priemyslu, energetiky, zdravotníctva a infraštruktúry. Spoločnosť  Siemens s.r.o. tvorí osem divízií a osem kompetenčných centier, ktoré patria k trhovým lídrom v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie.  Odborní pracovníci s vyšším vzdelaním sú základom ôsmych medzinárodných  kompetenčných centier a shared-service centier, ktoré boli založené na Slovensku. Zamestnanci týchto centier poskytujú služby najmä v rámci regiónu strednej a východnej  Európy ale aj celosvetovo. Skupinu Siemens na Slovensku tvorí päť spoločností: Siemens s.r.o., Siemens Healthcare s.r.o., Siprin, s.r.o., SAT Systémy  automatizačnej techniky, spol. s r.o. a OEZ Slovakia, spol. s r.o.  História spoločnosti Siemens na Slovensku sa datuje do roku 1902. Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou aktivít spoločnosti.

Compliance nie je program, je to spôsob akým konáme v podnikaní a udržujeme integritu v spoločnosti  Siemens. Náš Corporate Compliance Program  nechápeme len ako obmedzenie, ale taktiež ako vyššiu formu ako chrániť naše podnikanie!”