Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora /SNOPK/

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora /SNOPK/ podporuje ekonomické vzťahy medzi Nemeckom a Slovenskom. Je prvým kontaktým miestom pri bilaterálnom biznise.

SCC je dôležitým krokom na ceste k transparentnejšiemu podnikateľskému prostrediu na Slovensku. Členovia SCC sú pioniermi v oblasti compliance. Ich snahou je vzájomné učenie sa a šírenie presvedčenia, že compliance je dôležitou ingredienciou moderného manažmentu. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora s hrdosťou podporuje toto úsilie.”